อิ่มฟินที่ Tenya กดรับคูปองแลกซื้อราคาพิเศษ จะเมนูไหนก็ลดเหลือ 119 บาท ทั้งเมนูทริปเปิล เอบิ โทจิ ด้ง หรือ ข้าวหน้าไก่เทมปุระ โทจิ ด้ง

อิ่มฟินที่ Tenya กดรับคูปองแลกซื้อราคาพิเศษ จะเมนูไหนก็ลดเหลือ 119 บาท

ทั้งเมนูทริปเปิล เอบิ โทจิ ด้ง หรือ ข้าวหน้าไก่เทมปุระ โทจิ ด้ง

กดรับสิทธิ์วันที่ 11 มิถุนายน 2564

อิ่มฟินที่ Tenya กดรับคูปองแลกซื้อราคาพิเศษ จะเมนูไหนก็ลดเหลือ 119 บาท

ทั้งเมนูทริปเปิล เอบิ โทจิ ด้ง หรือ ข้าวหน้าไก่เทมปุระ โทจิ ด้ง

กดรับสิทธิ์วันที่ 11 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เมนูทริปเปิล เอบิ โทจิ ด้ง

 • กดรับสิทธิ์เพื่อแลกเมนูทริปเปิล เอบิ โทจิ ด้ง 119.- บาท จากปกติ 199 บาท ณ ร้าน Tenya

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 500 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองมีอายุถึง 30 มิถุนายน 2564

 • เฉพาะสั่งกลับบ้าน (Takeaway) เท่านั้น

 • รายการโปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการขายและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

เมนูข้าวหน้าไก่เทมปุระ โทจิ ด้ง

 • กดรับสิทธิ์เพื่อแลกซื้อเมนูข้าวหน้าไก่เทมปุระ โทจิ ด้ง 119 บาท จากปกติ 189 บาท ณ ร้าน Tenya

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 500 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองมีอายุถึง 30 มิถุนายน 2564

 • เฉพาะสั่งกลับบ้าน (Takeaway) เท่านั้น

 • รายการโปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการขายและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

เงื่อนไขทั่วไป

 • กรณีต้องการใช้คูปองลูกค้าจะต้องกดใช้คูปองและให้พนักงานสแกนคูปองเพื่อรับส่วนลดก่อนการชำระเงินภายใน 15 นาทีหลังจากกดใช้คูปอง

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.