ซื้อก่อนจ่ายทีหลังที่ท็อปส์ กับ Dolfin PayLater

อยู่บ้านนานๆ ของก็ยิ่งหมดเร็ว แถมช่วงนี้เงินตึงๆ แต่ของใช้จำเป็นก็ต้องซื้อ

Dolfin PayLater ให้คุณช้อปก่อนได้ เดี๋ยวค่อยจ่ายคืน   

ที่สมัครง่ายๆ เพียงคลิกเดียว ไม่ต้องใช้เอกสาร และได้วงเงินไว้ช้อปทันทีผ่านแอปดอลฟิน

สแกน QR ด้านล่างเพื่อโหลดแอป Dolfin หรือสมัคร Dolfin PayLater

อยู่บ้านนานๆ ของก็ยิ่งหมดเร็ว
แถมช่วงนี้เงินตึงๆ แต่ของใช้จำเป็นก็ต้องซื้อ
Dolfin PayLater ให้คุณช้อปก่อนได้
เดี๋ยวค่อยจ่ายคืน   

ที่สมัครง่ายๆ เพียงคลิกเดียว ไม่ต้องใช้เอกสาร และได้วงเงินไว้ช้อปทันทีผ่านแอปดอลฟิน

คลิกสมัคร

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชันผ่อนสินค้าแบบมีดอกเบี้ยอัตราคงที่ 0.52% ต่อเดือน นานสูงสุด 12 เดือน กับ Dolfin PayLater
ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขโปรโมชัน
1. โปรโมชันนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน Dolfin PayLater เท่านั้น
2. ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่าสินค้าแบบมีดอกเบี้ยอัตราคงที่ 0.52% ต่อเดือน นานสูงสุด 12 เดือนสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งมีราคาขั้นต่ำ 300 บาทและชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนภายใน 1 งวด ลูกค้าจะไม่ต้องชำระดอกเบี้ย
3. ระยะเวลานับจากวันที่ซื้อสินค้าจนถึงวันที่ผ่อนชำระงวดสุดท้ายอาจสั้นกว่า 12 เดือน เนื่องจากวันที่ซื้อสินค้าและวันครบกำหนดชำระเงินงวดแรกอาจสั้นกว่าระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับโปรโมชันนี้จะสามารถผ่อนชำระในแบบมีดอกเบี้ยอัตราคงที่ 0.52 % ต่อเดือน เป็นงวดรายเดือน จำนวนสูงสุด 12 งวด
4. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โปรโมชันดอกเบี้ยอัตราคงที่ 0.52% ต่อเดือน นี้เป็นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการคิดดอกเบี้ยตามสัญญาเท่านั้น ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้และ/หรือปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขลูกค้าอาจต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเก็บได้ตามที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater

เงื่อนไขทั่วไป
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
– เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก
– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าซื้อ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.