สินเชื่อส่วนบุคคล Dolfin Money | KBank อนุมัติไวใน 5 นาที ไม่ต้องใช้เอกสาร โปรโมชันพิเศษ สมัครวันนี้ได้รับเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท ถึง 31 ตุลาคม 2565

โปรโมชัน ฉลองครบรอบ 3 ปี ดอลฟิน

จัดหนักมว๊ากกว่าเดิม!กับ 3 ความฟิน รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัสรวมสูงสุด 4,500 บาท

เมื่อสมัคร และใช้วงเงิน Dolfin Money by KBank 

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

 

ฟิน 1 :  รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัสสูงสุด 4,000 บาท เมื่อสมัคร และใช้วงเงิน Dolfin Money by KBank ระหว่างวันที่ 1 กันยายน– 31 ตุลาคม 2565

เงื่อนไข

 • รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัสสูงสุด 4,000 บาท เมื่อสมัคร และใช้วงเงิน Dolfin Money by KBank ระหว่างวันที่ 1 กันยายน– 31 ตุลาคม 2565

 • จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน/รายการส่งเสริมการขาย จำกัดสูงสุด 3,000 สิทธิ/เดือน (นับจากจำนวนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินและใช้วงเงิน Dolfin Money by KBank ในแต่ละเดือน)

 • ดอลฟิน โบนัสจะถูกคำนวณตามยอดใช้วงเงินสะสมที่ปรากฏในใบแจ้งยอดสินเชื่อ (statement) ฉบับแรก (ไม่รวมยอดใช้วงเงินที่ได้มีการชำระเงินแล้วก่อนวันที่สรุปยอด (statement date) ของใบแจ้งยอดสินเชื่อ (statement) ฉบับแรก)

ยอดใช้วงเงินสะสม (บาท)
ยอดใช้วงเงินที่นำมาคำนวณ (บาท)
ดอลฟิน โบนัส
ร้อยละ
สูงสุดไม่เกิน (บาท)
10,000 - 24,999
1- 24,999
1.00%
250
25,000 - 49,999
25,000 - 49,999
1.50%
625
50,000 ขึ้นไป
50,000 ขึ้นไป
2.00%
4,000

 

 • บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด สงวนสิทธิมอบดอลฟิน โบนัสให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงต้องไม่มีการปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือข้อสัญญาด้วย

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าใหม่ Dolfin Money by KBank ที่ยังไม่เคยได้รับวงเงิน Dolfin Money by KBank เท่านั้น

 • ลูกค้าจะได้รับดอลฟิน โบนัสตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ฟิน 2 : รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัส มูลค่า 200 บาท โดยต้องมียอดหนี้สินเชื่อคงค้างในบัญชีขั้นต่ำ 25,000 บาท ต่อเนื่องอย่างน้อย 14 วัน

เงื่อนไข

 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามโปรโมชั่นฟิน 1 รับเพิ่มอีก โบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัสมูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดหนี้สินเชื่อคงค้างชำระในบัญชีขั้นต่ำ 25,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ต่อเนื่องอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่มีการเบิก/ถอนวงเงินล่าสุด (เบิก/ถอนภายหลังวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขนี้)

 • จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน/รายการส่งเสริมการขาย จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ/เดือน

 • บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด สงวนสิทธิมอบดอลฟิน โบนัสให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงต้องไม่มีการปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือข้อสัญญาด้วย

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าใหม่ Dolfin Money by KBank ที่ยังไม่เคยได้รับวงเงิน Dolfin Money by KBank เท่านั้น

 • ลูกค้าจะได้รับดอลฟิน โบนัสตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ฟิน 3 : ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ครั้งแรกกับธนาคารกสิกรไทย และสมัคร Dolfin Money by KBank  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัส มูลค่า 300 บาท

เงื่อนไข

 • รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัส มูลค่า 300 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ครั้งแรกกับธนาคารกสิกรไทย และสมัครและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ Dolfin Money by KBank ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

 • จำกัดสิทธิเฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเชิญชวนโดยตรงจาก บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด (”บริษัทฯ”) ผ่านการแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชัน Dolfin ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องไม่เคยเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยมาก่อน

 • จำกัดสิทธิเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

 • จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิมอบดอลฟิน โบนัสให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงต้องไม่มีการปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือข้อสัญญาด้วย

 • ลูกค้าต้องคงสถานะการเปิดบัญชีปกติกับธนาคาร และคงการใช้ Dolfin Money by KBank ขณะบริษัทฯ มอบดอลฟิล โบนัสให้กับลูกค้า

 • ลูกค้าจะได้รับดอลฟิน โบนัสตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายใน 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเกี่ยวกับดอลฟินโบนัสที่ลูกค้าได้รับตามฟิน 1 ฟิน 2 และ ฟิน 3

 • กรณี บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด (”บริษัทฯ”) นำ ดอลฟิน โบนัสเข้า Dolfin Wallet ตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว แต่ลูกค้าไม่ได้รับด้วยเหตุใดที่มิใช่ความผิดของธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) และบริษัทฯ ธนาคารและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิถือว่าลูกค้าได้รับดอลฟิน โบนัสดังกล่าวแล้ว และบริษัทฯ จะไม่นำ ดอลฟินโบนัสเข้า Dolfin Wallet ให้แก่ลูกค้าใหม่อีกครั้ง

 • ดอลฟิน โบนัสจะต้องใช้ภายใน 15 วันหลังได้รับ Notification Reward บน Dolfin Wallet หากไม่ได้ใช้ดอลฟิน โบนัสภายในเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถใช้ดอลฟิน โบนัสได้ โดยธนาคารและบริษัทฯ จะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ดอลฟิน โบนัสสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุด 50% สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 2 บาทขึ้นไป ยกเว้นการจ่ายบิล การสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต หรือ การสแกนจ่ายด้วย PromptPay QR Code

 • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ดอลฟิน โบนัสได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/dolfinbonus/

 • วิธีการคำนวณสิทธิ์และมูลค่าของดอลฟิน โบนัส ที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับเป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับในระบบของบริษัทฯ และ/หรือธนาคารและเป็นไปตามวิธีการที่บริษัทฯ และ/หรือธนาคารกำหนด (แล้วแต่กรณี)

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า Dolfin Wallet ที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในรายการส่งเสริมการขาย เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วย Dolfin Wallet

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ตามที่บริษัทฯ กำหนด เช่น ช่องทาง Chat&Shop / Call&Shop ได้

 • ดอลฟิน โบนัสที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือขอรับเป็นของรางวัลอื่นได้

 • ธนาคารและ/หรือบริษัทฯ สงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ดอลฟิน โบนัส และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากธนาคารและ/หรือบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของธนาคารและ/หรือบริษัทฯ

 • บริษัทฯ และธนาคาร สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า เมื่อใดก็ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันปฏิทิน

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟิน โบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทฯ เห็นสมควร

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการของ Dolfin เพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น. และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/Pages/k-esavings-account-opening-have-no-kplus.aspx

โปรโมชัน ฉลองครบรอบ 3 ปี ดอลฟิน

จัดหนักมว๊ากกว่าเดิม!กับ 3 ความฟิน รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัสรวมสูงสุด 4,500 บาท

เมื่อสมัคร และใช้วงเงิน Dolfin Money by KBank 

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

 

ฟิน 1 :  รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัสสูงสุด 4,000 บาท เมื่อสมัคร และใช้วงเงิน Dolfin Money by KBank ระหว่างวันที่ 1 กันยายน– 31 ตุลาคม 2565

เงื่อนไข

 • รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัสสูงสุด 4,000 บาท เมื่อสมัคร และใช้วงเงิน Dolfin Money by KBank ระหว่างวันที่ 1 กันยายน– 31 ตุลาคม 2565

 • จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน/รายการส่งเสริมการขาย จำกัดสูงสุด 3,000 สิทธิ/เดือน (นับจากจำนวนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินและใช้วงเงิน Dolfin Money by KBank ในแต่ละเดือน)

 • ดอลฟิน โบนัสจะถูกคำนวณตามยอดใช้วงเงินสะสมที่ปรากฏในใบแจ้งยอดสินเชื่อ (statement) ฉบับแรก (ไม่รวมยอดใช้วงเงินที่ได้มีการชำระเงินแล้วก่อนวันที่สรุปยอด (statement date) ของใบแจ้งยอดสินเชื่อ (statement) ฉบับแรก)

 

ยอดใช้วงเงินสะสม (บาท)

ยอดใช้วงเงินที่นำมาคำนวณ (บาท)

ดอลฟิน โบนัส

ร้อยละ

สูงสุดไม่เกิน (บาท)

10,000 - 24,999

1- 24,999

1.00%

250

25,000 - 49,999

25,000 - 49,999

1.50%

625

50,000 ขึ้นไป

50,000 ขึ้นไป

2.00%

4,000

 

 • บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด สงวนสิทธิมอบดอลฟิน โบนัสให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงต้องไม่มีการปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือข้อสัญญาด้วย

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าใหม่ Dolfin Money by KBank ที่ยังไม่เคยได้รับวงเงิน Dolfin Money by KBank เท่านั้น

 • ลูกค้าจะได้รับดอลฟิน โบนัสตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ฟิน 2 : รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัส มูลค่า 200 บาท โดยต้องมียอดหนี้สินเชื่อคงค้างในบัญชีขั้นต่ำ 25,000 บาท ต่อเนื่องอย่างน้อย 14 วัน

เงื่อนไข

 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามโปรโมชั่นฟิน 1 รับเพิ่มอีก โบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัสมูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดหนี้สินเชื่อคงค้างชำระในบัญชีขั้นต่ำ 25,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ต่อเนื่องอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่มีการเบิก/ถอนวงเงินล่าสุด (เบิก/ถอนภายหลังวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขนี้)

 • จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน/รายการส่งเสริมการขาย จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ/เดือน

 • บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด สงวนสิทธิมอบดอลฟิน โบนัสให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงต้องไม่มีการปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือข้อสัญญาด้วย

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าใหม่ Dolfin Money by KBank ที่ยังไม่เคยได้รับวงเงิน Dolfin Money by KBank เท่านั้น

 • ลูกค้าจะได้รับดอลฟิน โบนัสตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ฟิน 3 : ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ครั้งแรกกับธนาคารกสิกรไทย และสมัคร Dolfin Money by KBank  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัส มูลค่า 300 บาท

เงื่อนไข

 • รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัส มูลค่า 300 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ครั้งแรกกับธนาคารกสิกรไทย และสมัครและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ Dolfin Money by KBank ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

 • จำกัดสิทธิเฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเชิญชวนโดยตรงจาก บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด (”บริษัทฯ”) ผ่านการแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชัน Dolfin ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องไม่เคยเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยมาก่อน

 • จำกัดสิทธิเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

 • จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิมอบดอลฟิน โบนัสให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงต้องไม่มีการปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือข้อสัญญาด้วย

 • ลูกค้าต้องคงสถานะการเปิดบัญชีปกติกับธนาคาร และคงการใช้ Dolfin Money by KBank ขณะบริษัทฯ มอบดอลฟิล โบนัสให้กับลูกค้า

 • ลูกค้าจะได้รับดอลฟิน โบนัสตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายใน 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเกี่ยวกับดอลฟินโบนัสที่ลูกค้าได้รับตามฟิน 1 ฟิน 2 และ ฟิน 3

 • กรณี บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด (”บริษัทฯ”) นำ ดอลฟิน โบนัสเข้า Dolfin Wallet ตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว แต่ลูกค้าไม่ได้รับด้วยเหตุใดที่มิใช่ความผิดของธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) และบริษัทฯ ธนาคารและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิถือว่าลูกค้าได้รับดอลฟิน โบนัสดังกล่าวแล้ว และบริษัทฯ จะไม่นำ ดอลฟินโบนัสเข้า Dolfin Wallet ให้แก่ลูกค้าใหม่อีกครั้ง

 • ดอลฟิน โบนัสจะต้องใช้ภายใน 15 วันหลังได้รับ Notification Reward บน Dolfin Wallet หากไม่ได้ใช้ดอลฟิน โบนัสภายในเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถใช้ดอลฟิน โบนัสได้ โดยธนาคารและบริษัทฯ จะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ดอลฟิน โบนัสสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุด 50% สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 2 บาทขึ้นไป ยกเว้นการจ่ายบิล การสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต หรือ การสแกนจ่ายด้วย PromptPay QR Code

 • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ดอลฟิน โบนัสได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/dolfinbonus/

 • วิธีการคำนวณสิทธิ์และมูลค่าของดอลฟิน โบนัส ที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับเป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับในระบบของบริษัทฯ และ/หรือธนาคารและเป็นไปตามวิธีการที่บริษัทฯ และ/หรือธนาคารกำหนด (แล้วแต่กรณี)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า Dolfin Wallet ที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในรายการส่งเสริมการขาย เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วย Dolfin Wallet

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ตามที่บริษัทฯ กำหนด เช่น ช่องทาง Chat&Shop / Call&Shop ได้

 • ดอลฟิน โบนัสที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือขอรับเป็นของรางวัลอื่นได้

 • ธนาคารและ/หรือบริษัทฯ สงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ดอลฟิน โบนัส และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากธนาคารและ/หรือบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของธนาคารและ/หรือบริษัทฯ

 • บริษัทฯ และธนาคาร สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า เมื่อใดก็ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันปฏิทิน

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟิน โบนัส หรือรูปแบบอื่นที่ธนาคารและบริษัทฯ เห็นสมควร

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการของ Dolfin เพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น. และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/Pages/k-esavings-account-opening-have-no-kplus.aspx