สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

กิจกรรมสะสมรหัสสุดฟิน รับ Iphone SE ฟรี รวม 60 รางวัล

กิจกรรมสะสมรหัสสุด FIN เพื่อรับ iPhone SE

เมื่อสมัครหรือทำรายการผ่านดอลฟิน วอลเล็ทวันนี้ ถึง 26 ก.ค. 2563

iPhone SE ขนาด 64 GB มูลค่ารางวัลละ 14,900 บาท รวม 60 รางวัล

เงื่อนไขและข้อกำหนด

กิจกรรมสะสมรหัสสุด FIN เพื่อรับ iPhone SE
เมื่อสมัครหรือทำรายการผ่านดอลฟิน วอลเล็ทวันนี้ ได้รับรหัสตัวอักษรเพื่อสะสมเป็นคำว่า FIN ตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วแลกรับ iPhone SE ขนาด 64 GB มูลค่ารางวัลละ 14,900 บาท รวม 60 รางวัล

เงื่อนไขการทำกิจกรรม
1. ระยะเวลาการทำกิจกรรมระหว่างวันที่ 7 – 26 ก.ค. 2563
2. กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าทำรายการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการผ่านดอลฟินวอลเล็ท เพื่อการอุปโภคบริโภคตามปกติ
3. เมื่อลูกค้าทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4 และสะสมรหัสตัวอักษร “F” “I” และ “N” ครบ (โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับ) ลูกค้ามีสิทธิได้รับรางวัล iPhone SE ขนาด 64 GB มูลค่ารางวัลละ 14,900 บาท
4. เงื่อนไขรายการที่ลูกค้าดำเนินการแล้วจะได้รับรหัสตัวอักษร ได้แก่
• ทำรายการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านดอลฟิน วอลเล็ท กับร้านค้าดอลฟิน ขั้นต่ำ 30 บาทต่อรายการ และ
• ไม่รวมรายการโอนเงิน จ่ายบิล เติมเงินโทรศัพท์มือถือ และการโอนเงินหรือการชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท
5. เมื่อลูกค้าทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4 สำเร็จในแต่ละครั้งลูกค้าจะได้รับรหัสตัวอักษรจากการเลือกกล่องของขวัญ 1 ใบจาก 3 ใบ (โดยมีรหัสตัวอักษรทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ “D” “O” “L” “F” “I” “N”) ซึ่งรหัสตัวอักษรที่ลูกค้าได้รับจะอยู่ในรูปแบบของคูปองแทนเงินสดมูลค่า 1 บาท
6. สำหรับผู้ใช้งานใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทมาก่อนจะได้รับรหัสตัวอักษร “F” ทันทีเมื่อ สมัครใช้งานดอลฟิน วอลเล็ทและยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนดระหว่างวันที่ 7 – 26 ก.ค. 2563
7. คูปองแทนเงินสดมูลค่า 1 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดเมื่อชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน 26 ก.ค. 2563 โดยสามารถกดใช้คูปองแทนเงินสดได้จากเมนู My Coupon ทั้งนี้ คูปองแทนเงินสดสามารถใช้ได้ 1 ใบต่อ 1 รายการและลูกค้าสามารถใช้คูปองดังกล่าวเป็นส่วนลดในการชำระค่าสินค้าหรือบริการได้โดยตัวอักษรที่ลูกค้าได้รับมาแล้วจะยังคงอยู่

8. ลูกค้าสามารถตรวจสอบการสะสมรหัสตัวอักษร “F” “I” และ “N” ได้จากเมนู My Coupon ซึ่งจะปรากฎอยู่ในเมนูย่อย “ใช้ได้” สำหรับคูปองแทนเงินสดที่ยังไม่ได้ใช้ “ใช้แล้ว” สำหรับคูปองแทนเงินสดที่ได้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว
9. ทุกๆ วันอังคาร ก่อน 12.00 น. บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) จะแจ้งผู้ที่สะสมรหัสตัวอักษรครบตามที่กำหนด ผ่านทาง Notification บนแอป Dolfin ถึงสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัล โดยบริษัทจะนัดหมายการรับรางวัลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
10. รางวัลที่จะได้รับจะเป็นโทรศัพท์ iPhone รุ่น SE ขนาดความจุ 64GB ราคารางวัลละ 14,900 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 60 เครื่อง มูลค่ารวม 894,000 บาท ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของโทรศัพท์ตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
11. ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม
12. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
13. ผู้ได้รับรางวัลตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
14. พนักงานในกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล เจดี ฟินเท็ค ไม่มีสิทธิได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้
15. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ให้ ยกเลิก หรือ เรียกคืนรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีสิทธิได้รับรางวัลจากการกระทำที่บริษัทเชื่อได้ว่าลูกค้ามีเจตนาไม่สุจริต หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
16. กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
17. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 – 20.00 น.