ประกันรถยนต์คุ้มสุดต้องที่ Dolfin Insure รับคะแนน The1 X22 เท่า

ประกันรถยนต์ทุกชั้น รับคะแนน The1 X 22 เท่า
เมื่อซื้อผ่าน Dolfin Insure บนแอป Dolfin
ระหว่างวันที่ 10 ม.ค. - 28 ก.พ. 2565 เท่านั้น

ประกันรถยนต์ทุกชั้น รับคะแนน The1 X 22 เท่า
เมื่อซื้อผ่าน Dolfin Insure บนแอป Dolfin ระหว่างวันที่ 10 ม.ค. - 28 ก.พ. 2565 เท่านั้น

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจผ่าน Dolfin Insure ในแอปพลิเคชันดอลฟินและชำระค่าเบี้ยประกันด้วย ดอลฟิน วอลเล็ทในช่วงระยะเวลาแคมเปญรับคะแนน The 1 รวม 22 เท่า จากคะแนน The 1 ปกติได้รับจากการใช้จ่ายด้วยดอลฟินวอลเล็ท (จากปกติใช้จ่ายครบทุก 100 บาท ได้ 1 คะแนน เป็นครบทุก 100 บาท ได้ 22 คะแนน)

 • จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนเท่านั้น (ลูกค้าที่ผ่อนชำระจะไม่ได้รับสิทธิ์คะแนน The 1 คูณ 22 เท่าตามแคมเปญนี้ แต่จะยังได้รับคะแนน The 1 ตามอัตราปกติ)

 • จำกัดสิทธิ์ตามแคมเปญนี้ 1 สิทธิ์ ต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น

 • ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ของแคมเปญตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 ตามปกติในวันที่ชำระเงิน และจะได้รับคะแนน The 1 พิเศษตามเงื่อนไขแคมเปญดังนี้

  • ลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจตั้งแต่วันที่ 10-31 มกราคม 2565 จะได้รับคะแนน The1 พิเศษตามเงื่อนไขแคมเปญภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

  • ลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 จะได้รับคะแนน The1 พิเศษตามเงื่อนไขแคมเปญภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2565

 • คะแนน The 1 ที่ได้รับจะยังไม่โอนเข้าบัญชี The 1 จนกว่าลูกค้าจะทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทแล้วเท่านั้น

 • เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด

 • กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย

เงื่อนไขทั่วไป

 

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว
 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.