รับอั่งเปา รวม 88 บาท เมื่อสมัครและยืนยันตัวตนสำเร็จกับดอลฟินวอลเล็ท

รับอั่งเปา รวม 88 บาท เมื่อสมัครและยืนยันตัวตนสำเร็จกับดอลฟินวอลเล็ท

ระหว่างวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น ลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้งานดอลฟินวอลเล็ท และยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด (ยกเว้น การสมัครและยืนยันตัวตนและยืนยันตัวตนบนแอป The 1) ระหว่างวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 รับอั่งเปามูลค่ารวม 88 บาท ได้แก่

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 40 บาท และ

  • คูปองแทนเงินสด 48 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 300 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าก่อนหักส่วนลด) และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท

 • คูปองแทนเงินสดสามารถใช้ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในเครือบริษัท Central Retail Corporation เท่านั้น ได้แก่

  Central Department Store, Robinson, Tops, FamilyMart, SuperSports, Powerbuy, Thai Watsadu, Baan & Beyond และ CMG

 • ดอลฟินโบนัสและคูปองแทนเงินสดมีอายุ 15 วันนับจากวันที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องใช้ประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน

 • แคมเปญนี้ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ของดอลฟินวอลเล็ท ซึ่งลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและใส่รหัส OTP ถูกต้อง) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน

 • ในกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่มากกว่าหนึ่งแคมเปญ ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากรายการส่งเสริมการขายของแคมเปญล่าสุดที่ลูกค้าเข้าร่วมและทำตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษของแคมเปญสำเร็จ ยกเว้น ในกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จในแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งก่อนแล้ว ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับ

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปอง กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น