Potato Corner

 • รายละเอียดคูปอง
 • เงื่อนไขการใช้งาน

กดรับสิทธิ์คูปองส่วนลด 30 บาท เมื่อซื้อสินค้าจาก Potato Corner มูลค่าตั้งแต่ 85 บาท และเมื่อชำระเงินด้วย Dolfin Wallet 

ระยะเวลาแคมเปญวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และจำกัดสูงสุด 5,000 สิทธิ์/เดือน   

 • กดรับสิทธิ์คูปองส่วนลด 30 บาท เมื่อซื้อสินค้าจาก Potato Corner มูลค่าตั้งแต่ 85 บาท และเมื่อชำระเงินด้วย Dolfin Wallet ณ ร้าน Potato Corner ทุกสาขาที่ร่วมรายการ 

 • ระยะเวลาแคมเปญวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และจำกัดสูงสุด 5,000 สิทธิ์/เดือน สูงสุด 15,000 สิทธิ์ตลอดระยะส่งเสริมการขาย  

 • คูปองส่วนลดมีอายุการใช้งาน 7 วันหลังลูกค้ากดรับสิทธิ์คูปองส่วนลด 

 • ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายใน 15 นาที หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

เงื่อนไขทั่วไป:  

 • โปรดศึกษาเงื่อนไขของ Dolfin Bonus เพิ่มเติมได้ที่https://www.dolfinthailand.com/getfreebonus/ 

 • ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี) 

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้) 

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า 

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า 

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง 

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด 

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.