มิสเตอร์ โดนัท

  • รายละเอียดคูปอง
  • เงื่อนไขการใช้งาน

ซื้อโดนัท 2 ชิ้น รับฟรี 2 ชิ้น

แถมเฉพาะโดนัทมูลค่า 19 บาท จำนวน 2 ชิ้น

– ซื้อโดนัท 2 ชิ้น รับฟรี 2 ชิ้น

– โดนัท 2 ชิ้นแรก ลูกค้าสามารถเลือกซื้อโดนัทชิ้นละตั้งแต่ 19 บาทขึ้นไป โดยส่วนที่แถมเฉพาะโดนัทมูลค่า 19 บาท จำนวน 2 ชิ้น และลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

– จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน/เดือน สูงสุด 20,000 สิทธิ/เดือน

– สามารถกดรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.- 30 มิ.ย. 63 โดยคูปองสามารถใช้ได้ 7 วันหลังกดรับสิทธิ

 – สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน Mister Donut ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เดอะมอลล์โคราช เดอะมอลล์บางกะปิ เดอะมอลล์บางแค เดอะมอลล์ท่าพระ เสรีเซ็นเตอร์ และ สยามพารากอน

 – สงวนสิทธิเฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการ Delivery

 – สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 – ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

 – เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

 – ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 – บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 – ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 – บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 – หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น.

รับสิทธิ์