โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

  • รายละเอียดคูปอง
  • เงื่อนไขการใช้งาน

ซื้อตั๋วหนัง Major Cineplex 1 ที่นั่งในราคา 99 บาท จากปกติ 260 บาท สำหรับที่นั่งปกติ (Normal) จากตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ และชำระด้วย Dolfin Wallet เท่านั้น (คูปองสามารถใช้ได้ 7 วันหลังกดรับสิทธิ) จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ/เดือน สูงสุด 10,000 สิทธิ/เดือน (คูปองส่วนลด 1 ใบ เท่ากับ 1 สิทธิ)

– ใช้คูปองส่วนลดจากเมนู “คูปองของฉัน” เพื่อซื้อตั๋วหนัง Major Cineplex 1 ที่นั่งในราคา 99 บาท จากปกติ 260 บาท สำหรับที่นั่งปกติ (Normal) จากตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ และชำระด้วย Dolfin Wallet เท่านั้น (คูปองสามารถใช้ได้ 7 วันหลังกดรับสิทธิ)

– จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ/เดือน สูงสุด 10,000 สิทธิ/เดือน (คูปองส่วนลด 1 ใบ เท่ากับ 1 สิทธิ)

– สามารถกดรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 โดยคูปองสามารถใช้ได้ 7 วันหลังกดรับสิทธิ

– สาขาของ Major Cineplex ที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ Siam Paragon, EmQuartier และ ICONSIAM

– คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ (Normal) ทุกเรื่อง ทุกรอบ เฉพาะระบบดิจิตอล 2D ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา (ไม่สามารถใช้คูปองส่วนลดได้กับโรงภาพยนตร์ VIP, โรงภาพยนตร์ IMAX, โรงภาพยนตร์ 4DX และระบบพิเศษอื่นๆ)

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ อาทิ บัตรอภินันทนาการ, บัตรส่วนลด บัตรสมาชิก หรือรายการส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ เช่น บัตรสมาชิก M-GEN เป็นต้น

– ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้น

– กรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว จะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และระบุในคูปอง หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– ในการใช้คูปองส่วนลดท่านจะต้องแสดงคูปองดังกล่าวพร้อมทั้งใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติที่สาขาของโรงหนังที่ร่วมรายการ และตามขั้นตอนที่ปรากฏ

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

-บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของคูปองส่วนลด และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับคูปองส่วนลด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่นใด

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุด

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 22.00 น.