Hot Deal คูปองส่วนลด Tops Online 120 บาท

 • รายละเอียดคูปอง
 • เงื่อนไขการใช้งาน

คูปองส่วนลด Tops Online 120 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 1,500 บาท ในราคา 1 บาท (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ได้ที่แอปดอลฟิน

 • ซื้อคูปองส่วนลด 120 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 1,500 บาท ในราคา 1 บาท (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ได้ที่แอปดอลฟิน 

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ 

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น 

 • ยอดซื้อ 1,500 บาทขึ้นไป คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว  

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ ออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เฉพาะสั่งซื้อภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น 

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher 

 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150, ยี่ห้อเบอร์ดี้, ยี่ห้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยี่ห้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดาสิงห์ แพค 24, ยี่ห้อเฮลซ์บลูบอย และยี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมและนมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอาง 

 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น 

 • คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ หากยอดซื้อของใบเสร็จนั้นมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อที่ระบุในเงื่อนไขของแต่ละคูปองรวมกัน 

 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และแม้ว่าท่านจะใช้สิทธิ์ไม่เต็มตามมูลค่าก็ไม่สามารถนำคูปองกลับมาใช้ซ้ำได้  

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้ 

 • คูปองมีอายุ 15 วันหลังรับสิทธิ์ แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป 

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป  

 1. การซื้อคูปองส่วนลด Tops Online 

 • ลูกค้าสามารถซื้อคูปองนี้ ได้จากแอปพลิเคชันดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อย และบริษัทฯ ได้ส่งมอบคูปองให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน” 

 • คำสั่งซื้อคูปองโค้ดส่วนลด Tops Online ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ 

 • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อคูปอง เช่น ไม่ได้รับคูปอง ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด 

 1. การใช้คูปองโค้ดส่วนลด Tops Online 

 • กดใช้คูปองที่แอปดอลฟิน จากนั้นกดที่บาร์โค้ด เพื่อนำหมายเลขไปกรอกบนเว็บ Tops Online หรือแอป Tops Online 

 • คูปองเมื่อกดใช้แล้ว จะมีระยะเวลาการใช้งาน 60 นาทีหลังจากกดใช้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทอนหรือคืนเงินในกรณีใช้มูลค่าในคูปองไม่หมด 

 • การใช้โค้ดส่วนลด Tops Online เป็นไปตามเงื่อนไขของ Tops Online 

 • บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ขายคูปองเท่านั้น หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้โค้ด ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อ Tops Online ได้โดยตรง 

 1. อื่นๆ 

 • การขายคูปองนี้ ทำเพื่อมุ่งให้เกิดประสบการณ์การใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ดังนั้น หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้คูปองโค้ดส่วนลด Tops Online ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกคูปองที่ลูกค้าซื้อ โดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว 

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

 

รับสิทธิ์