แฟร์มิลี่มาร์ท

  • รายละเอียดคูปอง
  • เงื่อนไขการใช้งาน

รับคูปองแทนเงินสด 10 บาท ทุกการใช้จ่าย

เมื่อชำระด้วย Dolfin Wallet ที่ Family Mart

– รับคูปองแทนเงินสด 10 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบตั้งแต่ 40 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Family Mart โดยต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดแล้ว

– ระยะเวลากิจกรรม 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2563

– จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/วัน สูงสุด 3 สิทธิ์/ท่าน/เดือน

– จำกัดการรับสิทธิ์ของผู้ใช้งานทั้งหมดไม่เกิน 10,000 สิทธิ์/เดือน

– คูปองแทนเงินสด 10 บาทที่ได้รับ สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในครั้งถัดไป โดยคูปองจะมีอายุ 15 วันหลังได้รับคูปอง แต่ไม่เกินวันที่ 15 ก.ค. 2563

– คูปองแทนเงินสด 10 บาทที่ได้รับ สามารถใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าครบตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป โดยสามารถใช้ได้กับ FamilyMart เท่านั้น

– คูปองแทนเงินสดจะปรากฏในเมนู “คูปองของฉัน” ทันทีเมื่อลูกค้าชำระเงินด้วย Dolfin Wallet เสร็จสิ้นตามเงื่อนไขข้างต้นแต่ละครั้ง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนสิทธิ์ของลูกค้าแต่ละรายตามที่กำหนด

– สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บัตรเติมเงิน นมผงสูตรสำหรับเด็ก น้ำตาล สินค้าการกุศล และกระเช้าของขวัญ

– สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้

– คูปองแทนเงินสดไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน Dolfin Wallet หากพบว่าลูกค้าใช้ Dolfin Wallet ผิดวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น. โทร 02-255-5959

รับสิทธิ์