ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

  • รายละเอียดคูปอง
  • เงื่อนไขการใช้งาน

ส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อครบตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

– ส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
– มูลค่า 1,000 บาท ต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว
– สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ม.ค. 64 โดยคูปองสามารถใช้ได้ 7 วันหลังกดรับสิทธิ์
– จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/เดือน สูงสุด 5,000 สิทธิ์/เดือน
– ใช้ได้เฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา (เฉพาะส่วน Department Store) และร้าน Marks & Spencer
– สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
– ในกรณีไม่ได้ใช้คูปองตามเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 20.00 น.

รับสิทธิ์