แบล็ค แคนยอน

 • รายละเอียดคูปอง
 • เงื่อนไขการใช้งาน

รับสิทธิ์ส่วนลด 25 บาท

เมื่อซื้ออาหาร/เครื่องดื่มตั้งแต่ 70 บาท ที่ร้านแบล็คแคนยอนและจ่ายผ่านแอป Dolfin

ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63 – 30 ก.ย. 63

กดรับสิทธิ์คูปอง และใช้เป็นส่วนลด 25 บาท เมื่อใช้บริการและชำระเงินขั้นต่ำ 70 บาท/ใบเสร็จ ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท
ที่ร้านแบล็คแคนยอน (สาขาที่ร่วมรายการ)

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ผู้ใช้/เดือน (โดยผู้ใช้ 1 ท่านสามารถกดรับสิทธิ์ ได้ 1 ครั้ง / วัน) และสูงสุด 5,000 สิทธิ์/เดือน ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63 – 30 ก.ย. 63

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายในไม่เกิน 7 วันหลังกดรับสิทธิ์

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายใน 15 นาที หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

 • ตรวจสอบสาขาที่เข้าร่วมได้ที่ dolfinthailand.com/blackcanyon

 • ลูกค้าต้องกดรับคูปองส่วนลดจากเมนูสิทธิพิเศษ กดใช้คูปองจากเมนูคูปองของฉัน และแสดงคูปองดังกล่าวบนหน้าแอปพลิเคชันพร้อมทั้งจ่ายเงินค่าสินค้าผ่านดอลฟิน วอลเล็ทขั้นต่ำ 70 บาท/ใบเสร็จ และต้องเป็นมูลค่าที่หลังจากหักส่วนลดอื่นๆ แล้ว

 • กรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ลูกค้าจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในคูปอง หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 • สิทธิ์พิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

 • สิทธิ์พิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆได้

 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฏหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก้ลูกค้า

 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.

 • เพิ่มเติม เช็คสาขาที่ร่วมรายการ https://www.dolfinthailand.com/blackcanyon/