Baskin Robbins

 • รายละเอียดคูปอง
 • เงื่อนไขการใช้งาน

คูปองส่วนลด 20 บาท ที่ร้าน Baskin Robbins ทุกสาขาที่ร่วมรายการ 

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 

 • กดรับสิทธิ์คูปองส่วนลด 20 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าใดก็ได้ (ยกเว้น น้ำเปล่า) ที่ร้าน Baskin Robbins ทุกสาขาที่ร่วมรายการ โดยการชำระเงินผ่านดอลฟินวอลเล็ท ระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2564 

 • ร้าน Baskin Robbins สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ สาขาเทอร์มินอล 21 อโศกสาขาเควิลเลจสาขาสยาม พารากอนสาขาเซ็นทรัลอีสวิลล์สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้าสาขาเซ็นทรัล บางนาสาขาเซ็นทรัล เวสเกตสาขาศูนย์อาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์สาขาเมกะบางนาสาขารพ. ศิริราชปิยะมหาราชการุณย์ , สาขาเดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษกสาขาเดอะวอล์ค เกษตรนวมินทร์สาขาเซ็นทรัล พระราม 2สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 และ สาขาเทอมินอล พัทยา  

 • ร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา และสาขาอิมแพคเมืองทองธานี 

 •  จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และจำกัด 2,000 สิทธิ์/เดือน โดยเริ่มให้กดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2564 

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายใน 7 วันหลังกดรับสิทธิ์  

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

เงื่อนไขทั่วไป:  

 • ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี) 

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้) 

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า 

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า 

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง 

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด 

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.