บ้านแอนด์บียอนด์

  • รายละเอียดคูปอง
  • เงื่อนไขการใช้งาน

ประหยัด 200 บาท เพียงจ่ายผ่าน Dolfin Wallet ครบ 3,000 บาท

ประหยัด 200 บาท เพียงจ่ายผ่าน Dolfin Wallet ครบ 3,000 บาท

– กดรับคูปองเพื่อใช้เป็นส่วนลด 100 บาทเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว) และชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet พร้อมรับโบนัสเงินคืนอีก 100 บาททันที

– สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 31 ม.ค. 64 โดยคูปองสามารถใช้ได้ 7 วันหลังกดรับสิทธิ์

– จำกัดคูปองส่วนลด และโบนัสเงินคืน 1 สิทธิ์/ท่าน สูงสุด 5,000 สิทธิ์/เดือน ตลอดช่วงเวลาโปรโมชั่น

– สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ สินค้าลดล้างสต๊อก, Hot price, สินค้าโครงสร้าง, เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็ก, สินค้าสี

แบรนด์ทีโอเอ (รุ่น SuperShield, 4Season, Supermetex และ Mandarin Duck), สินค้าประตูแบรนด์วนชัย, สินค้าราคาโครงการ, สินค้าในร้านค้าเช่า และชำระค่าบริการ

– สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่บ้านแอนด์บียอนด์ และบ้านแอนด์บียอนด์ซิตี้ทุกสาขา

– กรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว จะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และระบุในคูปอง หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– ในการใช้คูปองท่านจะต้องแสดงคูปองดังกล่าวพร้อมทั้งใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet กับร้านค้าที่ร่วมรายการ

– สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือค่าบริการอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– ในกรณีที่ได้รับโบนัสเงินคืนแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– เงื่อนไขในการรับสิทธิ์เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น.