คูปอง Tops , FamilyMart

  • รายละเอียดคูปอง
  • เงื่อนไขการใช้งาน

สแกนจ่ายที่ Tops, FamilyMart
ครบ 100 บาท รับคูปองคืนสูงสุด 100 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 14 ม.ค. 2565 – 25 ก.พ. 2565

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

• เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยดอลฟิน วอลเล็ท (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ หรือ QR บัตรเครดิต) ตั้งแต่ 100 บาท/เซลส์สลิป ทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ ที่ Tops Market, Tops Super Store, Central Food Hall, Tops Daily เท่านั้น ลูกค้ารับสิทธิ์กดเลือกกล่องของขวัญเพื่อรับคูปองส่วนลดสำหรับใช้ในครั้งถัดไป โดยในการการกดกล่องของขวัญลูกค้าจะต้องทำการกดหลังจากการชำระเงินทันที กรณีที่ลูกค้าออกจากหน้ากล่องของขวัญไปแล้วลูกค้าจะไม่สามารถกลับมากดรับสิทธิ์ได้อีกครั้ง
โดยลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับคูปองที่มีมูลค่าแตกต่างกัน ซึ่งคูปองส่วนลดประกอบไปด้วยมูลค่าดังต่อไปนี้
คูปองส่วนลด 5 บาท (ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 50 บ.) หรือ
คูปองส่วนลด 10 บาท (ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 80 บ.) หรือ
คูปองส่วนลด 20 บาท (ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 150 บ.) หรือ
คูปองส่วนลด 100 บาท(ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 400 บ.) หรือ
คูปองคะแนน The 1 จำนวน 10 คะแนน หรือ
คูปองคะแนน The 1 จำนวน 30 คะแนน
• จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน
• คูปองมีอายุ 7 วันนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์ โดยคูปองสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าที่ Tops Market, Tops Super Store, Central Food Hall, Tops Daily เท่านั้น โดยสินค้าจะต้องมีมูลค่าหลังหักส่วนลดเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าของคูปองและลูกค้าจะต้องชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการแสกน QR พร้อมเพย์ หรือ QR บัตรเครดิต)
• โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทฯจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

รับสิทธิ์