คูปอง Dairy Queen

  • รายละเอียดคูปอง
  • เงื่อนไขการใช้งาน

กดรับคูปองเพื่อรับสิทธิ์แลกซื้อ Blizzard ขนาด S 1 ถ้วย ที่ร้าน Dairy Queen ในราคา 20 บาท จากปกติ 40 บาท

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และสูงสุด 20,000 สิทธิ์/เดือน

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564

เงื่อนไขโปรโมชั่น

• กดรับคูปองรับสิทธิ์แลกซื้อ Blizzard ขนาด S 1 ถ้วย ที่ร้าน Dairy Queen ในราคา 20 บาท จากปกติ 40 บาท ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ภายในระยะเวลาแคมเปญ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564
• สาขาที่ไมร่วมรายการได้แก่ ยกเว้นสาขา จังซีลอน1, จังซีลอน2, เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย, โรงพยาบาลจุฬาฯ, สถานีบริการน้ำมัน, สถานีขนส่ง, ร้านเอ้าท์ดอร์, ร้านทรัค, ร้านโมบาย และสาขาสนามบินทุกที่
• จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และจำกัด 20,000สิทธิ์/เดือน รวมทั้งสิ้น 60,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
• คูปองมีอายุ 7 วันหลังกดรับสิทธิ์

เงื่อนไขทั่วไป

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น
• กรณีต้องการใช้คูปองลูกค้าจะต้องกดใช้คูปองและให้พนักงานสแกนคูปองเพื่อรับส่วนลดก่อนการชำระเงินภายใน 15 นาทีหลังจากกดใช้คูปอง
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก
• บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
• หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
• ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

รับสิทธิ์