คูปองส่วนลด G-SHOCK

  • รายละเอียดคูปอง
  • เงื่อนไขการใช้งาน

กดรับคูปองส่วนลด 200 บาท ที่ G-SHOCK CASIO ขั้นต่ำ 3,000 บาท/เซลล์สลิป

  • กดรับคูปองส่วนลด 200 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่มีส่วนลดตั้งแต่ 15% ขึ้นไป ขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลดหน้าร้าน) และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต ที่ร้าน G-SHOCK CASIO ทุกสาขา 

  • กดรับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 

  • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป 

  • จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/เดือน 

  • คูปองส่วนลดหมดเขตภายในสิ้นเดือนของวันที่กดรับสิทธิ์ 

  • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

รับสิทธิ์