คูปองส่วนลดตั๋วหนัง Major 129 บาท

 • รายละเอียดคูปอง
 • เงื่อนไขการใช้งาน

คูปองสำหรับใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex ที่นั่งละ 129 บาท (จากราคาปกติ 260 บาท) เมื่อชำระด้วย Dolfin Wallet ลูกค้าสามารถใช้คูปองเป็นส่วนลดในการซื้อบัตรชมภาพยนต์ได้เฉพาะที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ เท่านั้น

 • คูปองสำหรับใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex ที่นั่งละ 129 บาท (จากราคาปกติ 260 บาท) เมื่อชำระด้วย Dolfin Wallet โดยลูกค้าสามารถใช้คูปองเป็นส่วนลดในการซื้อบัตรชมภาพยนต์ได้เฉพาะที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (E-Ticket) เท่านั้น

 • สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 โดยคูปองมีอายุ 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ์/ เดือน สูงสุด 8,000 สิทธิ์/เดือน

 • สาขาที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ Siam Paragon, EmQuartier และ ICONSIAM

 • คูปองสามารถใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ (Normal) ทุกเรื่อง ทุกรอบ เฉพาะระบบดิจิตอล 2D ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา (ไม่สามารถใช้ได้กับโรงภาพยนตร์ VIP, โรงภาพยนตร์ IMAX, โรงภาพยนตร์ 4DX และระบบพิเศษอื่นๆ) โดยต้องซื้อผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ เท่านั้น

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

 • กรณีต้องการใช้คูปองจะต้องทำการยิงบาร์โค้ดที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (E-Ticket) เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดก่อนการชำระเงิน

 • กรณีที่มีการกดรับคูปองแล้ว จะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และระบุในคูปอง หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชย หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 20.00 น. 

รับสิทธิ์