รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท เมื่อเติมเงินผ่านช่องทางแอปธนาคาร ขั้นต่ำ 500 บาท

รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท เมื่อเติมเงินผ่านช่องทางแอปธนาคาร ขั้นต่ำ 500 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • รับฟรีคูปองแทนเงินสด 50 บาท เมื่อเติมเงินบัญชีดอลฟินวอลเล็ทผ่านช่องทางแอปธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนด ขั้นต่ำ 500 บาทต่อครั้ง ภายในระยะเวลาแคมเปญ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564 โดยลูกค้าต้องเข้าแอปดอลฟินวอลเล็ท กดเลือก “เติมเงิน” ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมเงิน และเลือกเติมเงินผ่านแอปธนาคาร K PLUS, SCB Easy หรือ Krungsri Mobile App จากนั้นลูกค้าจะเข้าสู่แอปธนาคารดังกล่าว เพื่อทำธุรกรรมเติมเงินในแอปธนาคารนั้นๆ

 • สิทธิพิเศษนี้ ให้เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยเติมเงินวอลเล็ท และผูกบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต กับบัญชีดอลฟินวอลเล็ท

 • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท ใช้เป็นส่วนลด เมื่อชำระสินค้าหรือบริการ ด้วยดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 300 บาทต่อเซลล์สลิป

 • ลูกค้าจะได้รับคูปองแทนเงินสดภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่เติมเงินตามเงื่อนไขสำเร็จ

 • คูปองแทนเงินสดมีอายุ 7 วันนับจากวันที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องใช้ประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน และจำกัดสูงสุด 4,000 สิทธิ์/เดือน รวม 8,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการสิทธิพิเศษเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.