โปรโมชั่นสุดฟินบัตรเครดิตกับแอป Dolfin Wallet

Slider
Slider

รับโบนัสเงินคืนรวมกว่า 2,000 บาท

เมื่อจ่ายผ่านแอป Dolfin Wallet ด้วยบัตรเครดิตชั้นนำทุกประเภท

ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. - 31 ก.ค. 2563

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชัน

โปรโมชันเงินคืนเข้าแอป Dolfin (Dolfin Bonus)

บัตรเครดิต JCB (ทุกหน้าบัตร)

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 350 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ต่อที่ 1: รับโบนัสเงินคืน 50 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ผ่านแอป Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป

 • ต่อที่ 2: รับคืนเพิ่มอีก 50 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชันนี้ไม่นับรวมการจ่ายค่าสาธารณูปโภค

 • จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 100 บาท / บัญชี / เดือน และจำกัดสูงสุด 350 บาท / บัญชี /ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รับเงินคืนในรูปแบบของ Dolfin Bonus และจะต้องใช้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับเข้าบัญชี Dolfin Wallet และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • จำกัด 2,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 6,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 15 พ.ค. 63 – 31 ก.ค. 63

บัตรเครดิต UOB หรือ TMRW (บัตรใดบัตรหนึ่ง)

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 200 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ต่อที่ 1: รับโบนัสเงินคืน 50 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต UOB หรือ TMRW (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ผ่านแอป Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป

 • ต่อที่ 2: รับคืนเพิ่มอีก 50 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชันนี้ไม่นับรวมการจ่ายค่าสาธารณูปโภค และการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

 • จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 50 บาท / บัญชี / เดือน และจำกัดสูงสุด 200 บาท / บัญชี /ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รับเงินคืนในรูปแบบของ Dolfin Bonus และจะต้องใช้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับเข้าบัญชี Dolfin Wallet และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • จำกัด 2,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 6,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 15 พ.ค. 63 – 31 ก.ค. 63

บัตรเครดิต ธนชาต

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 200 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ต่อที่ 1: รับโบนัสเงินคืน 50 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต ธนชาต ผ่านแอป Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป

 • ต่อที่ 2: รับคืนเพิ่มอีก 50 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชันนี้ไม่นับรวมการจ่ายค่าสาธารณูปโภค และการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

 • จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 50 บาท / บัญชี / เดือน และจำกัดสูงสุด 200 บาท / บัญชี /ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รับเงินคืนในรูปแบบของ Dolfin Bonus และจะต้องใช้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับเข้าบัญชี Dolfin Wallet และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • จำกัด 500 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 1,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 15 พ.ค. 63 – 31 ก.ค. 63

บัตรเครดิต ทีเอ็มบี

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 200 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ต่อที่ 1: รับโบนัสเงินคืน 50 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต ทีเอ็มบี ผ่านแอป Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป

 • ต่อที่ 2: รับคืนเพิ่มอีก 50 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชันนี้ไม่นับรวมการจ่ายค่าสาธารณูปโภค และการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

 • จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 50 บาท / บัญชี / เดือน และจำกัดสูงสุด 200 บาท / บัญชี /ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รับเงินคืนในรูปแบบของ Dolfin Bonus และจะต้องใช้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับเข้าบัญชี Dolfin Wallet และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • จำกัด 500 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 1,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 15 พ.ค. 63 – 31 ก.ค. 63

บัตรเดบิตกสิกรไทย

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 200 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ต่อที่ 1: รับโบนัสเงินคืน 50 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย ผ่านแอป Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป

 • ต่อที่ 2: รับคืนเพิ่มอีก 50 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชันนี้ไม่นับรวมการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

 • จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 50 บาท / บัญชี / เดือน และจำกัดสูงสุด 200 บาท / บัญชี /ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รับเงินคืนในรูปแบบของ Dolfin Bonus และจะต้องใช้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับเข้าบัญชี Dolfin Wallet และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 3,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 มิ.ย. 63 – 31 ส.ค. 63

โปรโมชันเงินคืนเข้าบัตรเครดิต

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รับเครดิตเงินคืน 75 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน ครบ 2,500 บาท

 • รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน ครบ 10,000 บาท

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ต่อเดือน (สูงสุด 1,000 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

 • ลงทะเบียนทาง SMS ภายในวันที่ทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ DOF (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63

บัตรเครดิต กรงุศรี

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 240 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • เพียงใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท ผ่าน Dolfin Wallet ครบทุก 300 บาท รับเครดิตเงินคืน 5% สูงสุด 60 บาท หรือครบทุก 2,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 6% สูงสุด 120 บาท

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 120 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน

 • ลงทะเบียนก่อนใช้จ่ายผ่านแอป UChoose (ฟรี) หรือส่ง SMS พิมพ์ DF3 (วรรค) บัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 081 – 927 – 9999 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายในเดือนถัดจากเดือนที่ใช้จ่ายในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพครบทุก 300 บาท/เซลล์สลิป

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ต่อเดือน (สูงสุด 200 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

 • สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสิรมการขาย ยกเว้น บัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตจัดซื้อ ไม่สามารถร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้

 • ลงทะเบียนทาง SMS ภายในวันที่ทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ BLDF1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63

สมัครใช้งานแอปวันนี้รับโบนัสติดกระเป๋าฟรี 49 บาททันที