สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

โปรโมชั่นสุดฟินเมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิตผ่านแอป Dolfin

Slider
Slider

รับโบนัสเงินคืนรวมกว่า 2,000 บาท

เมื่อจ่ายผ่านแอป Dolfin Wallet ด้วยบัตรเครดิตชั้นนำทุกประเภท

ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. - 31 ก.ค. 2563

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชัน

โปรโมชันเงินคืนเข้าแอป Dolfin (Dolfin Bonus)

บัตรเครดิต JCB (ทุกหน้าบัตร)

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 350 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ต่อที่ 1: รับโบนัสเงินคืน 50 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ผ่านแอป Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป

 • ต่อที่ 2: รับคืนเพิ่มอีก 50 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชันนี้ไม่นับรวมการจ่ายค่าสาธารณูปโภค

 • จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 100 บาท / บัญชี / เดือน และจำกัดสูงสุด 350 บาท / บัญชี /ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รับเงินคืนในรูปแบบของ Dolfin Bonus และจะต้องใช้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับเข้าบัญชี Dolfin Wallet และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
  ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 • จำกัด 2,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 6,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 15 พ.ค. 63 – 31 ก.ค. 63

บัตรเครดิต UOB หรือ TMRW (บัตรใดบัตรหนึ่ง)

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 200 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ต่อที่ 1: รับโบนัสเงินคืน 50 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต UOB หรือ TMRW (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ผ่านแอป Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป

 • ต่อที่ 2: รับคืนเพิ่มอีก 50 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชันนี้ไม่นับรวมการจ่ายค่าสาธารณูปโภค และการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

 • จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 50 บาท / บัญชี / เดือน และจำกัดสูงสุด 200 บาท / บัญชี /ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รับเงินคืนในรูปแบบของ Dolfin Bonus และจะต้องใช้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับเข้าบัญชี Dolfin Wallet และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
  ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 • จำกัด 2,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 6,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 15 พ.ค. 63 – 31 ก.ค. 63

บัตรเครดิต ธนชาต

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 200 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ต่อที่ 1: รับโบนัสเงินคืน 50 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต ธนชาต ผ่านแอป Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป

 • ต่อที่ 2: รับคืนเพิ่มอีก 50 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชันนี้ไม่นับรวมการจ่ายค่าสาธารณูปโภค และการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

 • จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 50 บาท / บัญชี / เดือน และจำกัดสูงสุด 200 บาท / บัญชี /ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รับเงินคืนในรูปแบบของ Dolfin Bonus และจะต้องใช้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับเข้าบัญชี Dolfin Wallet และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
  ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 • จำกัด 500 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 1,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 15 พ.ค. 63 – 31 ก.ค. 63

บัตรเครดิต ทีเอ็มบี

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 200 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ต่อที่ 1: รับโบนัสเงินคืน 50 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต ทีเอ็มบี ผ่านแอป Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป

 • ต่อที่ 2: รับคืนเพิ่มอีก 50 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชันนี้ไม่นับรวมการจ่ายค่าสาธารณูปโภค และการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

 • จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 50 บาท / บัญชี / เดือน และจำกัดสูงสุด 200 บาท / บัญชี /ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รับเงินคืนในรูปแบบของ Dolfin Bonus และจะต้องใช้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับเข้าบัญชี Dolfin Wallet และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
  ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 • จำกัด 500 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 1,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 15 พ.ค. 63 – 31 ก.ค. 63

บัตรเดบิตกสิกรไทย

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 200 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ต่อที่ 1: รับโบนัสเงินคืน 50 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย ผ่านแอป Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป

 • ต่อที่ 2: รับคืนเพิ่มอีก 50 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชันนี้ไม่นับรวมการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

 • จำกัดการรับเงินคืนสูงสุด 50 บาท / บัญชี / เดือน และจำกัดสูงสุด 200 บาท / บัญชี /ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รับเงินคืนในรูปแบบของ Dolfin Bonus และจะต้องใช้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับเข้าบัญชี Dolfin Wallet และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
  ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 • จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 3,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 มิ.ย. 63 – 31 ส.ค. 63

โปรโมชันเงินคืนเข้าบัตรเครดิต

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รับเครดิตเงินคืน 75 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน ครบ 2,500 บาท

 • รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน ครบ 10,000 บาท

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ต่อเดือน (สูงสุด 1,000 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

 • ลงทะเบียนทาง SMS ภายในวันที่ทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ DOF (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63

บัตรเครดิต กรงุศรี

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 270 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • เพียงใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท ผ่าน Dolfin Wallet ครบทุก 300 บาท รับเครดิตเงินคืน 5% สูงสุด 60 บาท หรือครบทุก 1,500 บาท รับเครดิตเงินคืน 6% สูงสุด 90 บาท

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 90 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน

 • ลงทะเบียนก่อนใช้จ่ายผ่านแอป UChoose (ฟรี) หรือส่ง SMS พิมพ์ DF4 (วรรค) บัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 081 – 927 – 9999 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายในเดือนถัดจากเดือนที่ใช้จ่ายในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 90 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน

 • จำกัดแลกคะแนนสูงสุด 500 พอยต์/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์ (นับจันทร์-อาทิตย์)

 

Week

Period

การแลกพอยต์เพื่อรับเครดิตเงินคืน

ยอดใช้จ่าย

จำนวนพอยต์

(จำกัด 1 ครั้ง/สัปดาห์)

เครดิตเงินคืน (บาท)

Week 1

1 ก.ค. 63 – 5 ก.ค. 63

100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

500

50

Week 2

6 ก.ค. 63 – 12 ก.ค. 63

100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

500

50

Week 3

13 ก.ค. 63 – 19 ก.ค. 63

100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

500

50

Week 4

20 ก.ค. 63 – 26 ก.ค. 63

100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

500

50

Week 5

27 ก.ค. 63 – 2 ส.ค. 63

100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

500

50

Week 6

3 ส.ค. 63 – 9 ส.ค. 63

100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

500

50

Week 7

10 ส.ค. 63 – 16 ส.ค. 63

100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

500

50

Week 8

17 ส.ค. 63 – 23 ส.ค. 63

100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

500

50

Week 9

24 ส.ค. 63 – 30 ส.ค. 63

100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

500

50

Week 10

31 ส.ค. 63 – 6 ก.ย. 63

100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

500

50

Week 11

7 ก.ย. 63 – 13 ก.ย. 63

100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

500

50

Week 12

14 ก.ย. 63 – 20 ก.ย. 63

100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

500

50

Week 13

21 ก.ย. 63 – 27 ก.ย. 63

100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

500

50

Week 14

28 ก.ย. 63 – 30 ก.ย. 63

100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

500

50

Total

7,000

700

 

 • แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 700 บาท เมื่อช้อปครบ 100 บาทขี้นไป/เซลล์สลิป และแลก 500 พอยต์ภายในสัปดาห์ที่ใช้จ่าย รับเครดิตเงินคืน 50 บาท ผ่านแอป UChoose (ฟรี) พิมพ์ค้นหา “DFP”

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 ก.ค. 63 – 30 ก.ย. 63

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพครบทุก 300 บาท/เซลล์สลิป

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ต่อเดือน (สูงสุด 200 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

 • สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสิรมการขาย ยกเว้น บัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตจัดซื้อ ไม่สามารถร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้

 • ลงทะเบียนทาง SMS ภายในวันที่ทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ BLDF1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 มิ.ย. 63 – 31 ก.ค. 63