สิทธิพิเศษเมื่อผูกบัตรเครดิตกับแอปดอลฟิน วอลเล็ท

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ผูกบัตรแล้วใช้จ่ายผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

 คูปองแทนเงินสดสำหรับบัตรเครดิต UOB/TMRW

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 64  –  31 ธ.ค. 64

คูปองแทนเงินสด – ลูกค้ารับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท 1 ใบ เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต UOB หรือ TMRW ครบ 300 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • คูปองแทนเงินสดจะใช้สำหรับชำระค่าสินค้า/บริการได้เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิปและต้องใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต UOB หรือ TMRW เท่านั้น

 • ใช้คูปองได้ 1 ใบต่อเซลส์สลิป

 • จำกัด 5 สิทธิ์/ท่าน/เดือน

 • จำกัดรวม 3,000 สิทธิ์/เดือน และรวม 33,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

คูปองแทนเงินสดสำหรับ JCB credit card ระดับ Platinum ขึ้นไป

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64  –  31 ธ.ค. 64

คูปองแทนเงินสด – ลูกค้ารับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท 1 ใบ เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum ขึ้นไป ครบ 300 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • คูปองแทนเงินสดจะใช้สำหรับชำระค่าสินค้า/บริการได้เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 150 บาท/เซลส์สลิปและต้องใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum ขึ้นไปเท่านั้น

 • ใช้คูปองได้ 1 ใบต่อเซลส์สลิป

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน

 • จำกัดรวม 2,500 สิทธิ์/เดือน และรวม 30,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต Citibank หน้าบัตร Mastercard ผ่าน ดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 300 บาท

รับคูปองแทนเงินสด 30 บาท รวมสูงสุด 270 บาท*

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 64 – 31 ก.ค. 64

คูปองแทนเงินสด – ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต Citibank หน้าบัตร Mastercard ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลส์สลิปรับคูปองแทนเงินสด 30 บาท

*เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Citibank หน้าบัตร Mastercard ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่รับคูปองแทนเงินสด

 • รับคูปองแทนเงินสด 30 บาททันทีเข้าดอลฟิน วอลเล็ท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต Citibank หน้าบัตร Mastercard ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลส์สลิป

 • ยกเว้นการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท

 • คูปองแทนเงินสด 30 บาท ต้องใช้คู่กับบัตรเครดิต Citi Rewards และต้องใช้ขั้นต่ำ 150 บาท (หลังหักส่วนลด)

 • สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 3 สิทธิ์/คน/เดือน (9 สิทธิ์/คน/แคมเปญ)

 • จำกัดสิทธิ์รวม 3,000 สิทธิ์/เดือน (9,000 สิทธิ์/แคมเปญ)

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต Citi Rewards ผ่าน ดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 300 บาท

รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท รวมสูงสุด 300 บาท*

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 64 – 31 ส.ค. 64

คูปองแทนเงินสด – ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต Citi Rewards ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลส์สลิปรับคูปองแทนเงินสด 50 บาท

*เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Citi Rewards ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่รับคูปองแทนเงินสด

 • รับคูปองแทนเงินสด 50 บาททันทีเข้าดอลฟิน วอลเล็ท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต Citi Rewards ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลส์สลิป

 • ยกเว้นการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท

 • คูปองแทนเงินสด 50 บาท ต้องใช้คู่กับบัตรเครดิต Citi Rewards และต้องใช้ขั้นต่ำ 50 บาท (หลังหักส่วนลด)

 • สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 2 สิทธิ์/คน/เดือน (6 สิทธิ์/คน/แคมเปญ)

 • จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/เดือน (6,000 สิทธิ์/แคมเปญ)

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

 

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม

(KRUNGSRI First Choice Visa Platinum Credit Card)

ระยะเวลาแคมเปญ 10 เม.ย. 64 – 31 ก.ค. 64

ผูกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม แล้วชำระเงินผ่าน Dolfin wallet รับเครดิตเงินคืนสุดคุ้ม

สูงสุด 1,320 บาท

คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท

ยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนครบทุก 3,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

(รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 800 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนทำรายการผ่านแอพ UCHOOSE ฟรี หรือ SMS ลงทะเบียน พิมพ์ EW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า 16 หลัก ส่งมาที่ 0812563333 รับข้อความยืนยันตอบกลับ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายของผู้ให้บริการ)

คุ้มที่ 2  รับสิทธิ์แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

กดรับสิทธิ์ผ่านหน้าโปรโมชั่น>ค้นหา>E-Wallet บนแอป UChoose  เท่านั้น
(จำกัดการรับสิทธิ์แลกคะแนน 1 สิทธิ์ หรือ 1,000 คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และสูงสุด 4 สิทธิ์หรือ 4,000 คะแนน ตลอดรายการ)

 

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม (KRUNGSRI First Choice Visa Platinum Credit Card)

รายละเอียดรายการส่งเสริมการตลาด

ระยะเวลาแคมเปญ 10 เม.ย. 64 – 31 ก.ค. 64

ผูกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม แล้วชำระเงินผ่าน Dolfin wallet รับเครดิตเงินคืนสุดคุ้ม สูงสุด 1,320 บาท

คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท

ยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนครบทุก 3,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

(รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 800 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนทำรายการผ่านแอพ UCHOOSE ฟรี หรือ SMS ลงทะเบียน พิมพ์ EW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า 16 หลัก ส่งมาที่ 0812563333 รับข้อความยืนยันตอบกลับ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายของผู้ให้บริการ)

คุ้มที่ 2  รับสิทธิ์แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

กดรับสิทธิ์ผ่านหน้าโปรโมชั่น>ค้นหา>E-Wallet บนแอป UChoose  เท่านั้น
(จำกัดการรับสิทธิ์แลกคะแนน 1 สิทธิ์ หรือ 1,000 คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และสูงสุด 4 สิทธิ์หรือ 4,000 คะแนน ตลอดรายการ)

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม

(KRUNGSRI First Choice Visa Platinum Credit Card)

รายละเอียดรายการส่งเสริมการตลาด

ระยะเวลาแคมเปญ 10 เม.ย. 64 – 31 ก.ค. 64

ผูกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม แล้วชำระเงินผ่าน Dolfin wallet รับเครดิตเงินคืนสุดคุ้ม สูงสุด 1,320 บาท

คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท

ยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนครบทุก 3,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

(รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 800 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนทำรายการผ่านแอพ UCHOOSE ฟรี หรือ SMS ลงทะเบียน พิมพ์ EW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า 16 หลัก ส่งมาที่ 0812563333 รับข้อความยืนยันตอบกลับ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายของผู้ให้บริการ)

คุ้มที่ 2  รับสิทธิ์แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

กดรับสิทธิ์ผ่านหน้าโปรโมชั่น>ค้นหา>E-Wallet บนแอป UChoose  เท่านั้น
(จำกัดการรับสิทธิ์แลกคะแนน 1 สิทธิ์ หรือ 1,000 คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และสูงสุด 4 สิทธิ์หรือ 4,000 คะแนน ตลอดรายการ)

 

ผูกแล้วจ่ายง่ายสุดคุ้มกับบัตรเครดิตกรุงศรี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 – 30 ก.ย. 64

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 900 บาท*  ไม่ต้องใช้พอยต์แลก

เพียงสะสมยอดใช้จ่ายสินค้าและชำระบิล….บาท

(ไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป)/เดือน

รับเครดิตเงินคืน

ครบทุก 800

25 บาท (สูงสุด 100 บาท)

ครบ 6,000

225 บาท

โปรดลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการผ่านทางแอป UChoose เท่านั้น ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ (โดยพิมพ์คำค้นหาหน้าโปรโมชั่นว่า “EWL”)  โดยรอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ (ฟรีค่าบริการ)

 *ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอป E-wallet ที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 225 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน

 

Central The1 Dolfin

ระยะเวลา 1 พ.ค.64-31ส.ค.64

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด5% จากยอดสะสมต่อเดือน + รับคะแนนเดอะวันสูงสุด X5

ยอดช้อปสะสมต่อเดือน (บาท)

เครดิตเงินคืน (บาท)

4,000 บาท

100

15,000 บาท

750

 

จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 750 บาทต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน และสูงสุด 3,000 บาทต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ

ลงทะเบียนทาง SMS ภายในวันที่ทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ DOL2 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

 

รับ Cashback รวมสูงสุด 800 บาท เมื่อผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต TMRW

แล้วใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2564 – 31 ส.ค. 2564 เท่านั้น

 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday 50 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต TMRW ผ่านดอลฟินวอลเล็ท ครบทุกๆ 1,000 บาท (สูงสุด 200 บาท/ เดือน สำหรับบัตรเครดิต และสูงสุด 100 บาทต่อเดือนสำหรับบัตรเดบิต)

 • จำกัดยอดเงินคืนสูงสุด 200 บาท/ลูกค้า/เดือนปฎิทิน

 • ลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ DOL เว้นวรรค ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก ที่ลงทะเบียนไว้กับ TMRW ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ ครั้ง) การคำนวนสิทธิประโยชน์เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป ลงทะเบียนครั้งเดียว ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (หากลงทะเบียนเดือนพ.ค. จะเริ่มคำนวณตั้งแต่ 17 พ.ค.) **เฉพาะลูกค้าที่สมัคร TMRW ด้วยโค้ตโปรโมชัน DOLFTMRW0521 จากฟิน1 ไม่ต้องลงทะเบียน SMS**

 

Dolfin Wallet x TTB

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มิ.. 64    31 .. 64

จ่ายคุ้ม รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 450 บาท

รับคูปองมูลค่า 30 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ครบ 300 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีเอ็มบี และบัตรเครดิต ธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท

 • สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • คูปองแทนเงินสดจะใช้สำหรับชำระค่าสินค้า / บริการได้เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท / เซลส์สลิปและต้องใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ด้วยเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิต ธนชาต เท่านั้น

 • ใช้คูปองได้ 1 ใบต่อเซลส์สลิป

 • จำกัด 5 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน

 • จำกัดรวม 1,000 สิทธิ์/เดือน และรวม 3,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต UnionPay

ผ่าน ดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 200 บาท

รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 200บาท ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 64 – 30 ก.ย. 64

คูปองแทนเงินสด – ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต UnionPay ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 200 บาท/เซลส์สลิป รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 200 บาท

*เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UnionPay ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่รับคูปองแทนเงินสด

 • บัตรกดเงินสดที่เป็น Virtual card หรือ บัตร Dolfin Money ไม่เข้าร่วมรายการ

 • ใช้จ่ายครั้งแรกผ่านบัตร UnionPay ขั้นต่ำ 200 บาท รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท, ใช้จ่ายครั้งที่สองผ่านบัตร UnionPay ขั้นต่ำ 200 บาท รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท, ใช้จ่ายครั้งที่สามผ่านบัตร UnionPay ขั้นต่ำ 200 บาท รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท

 • คูปองแทนเงินสด 50 บาท ต้องใช้ขั้นต่ำ 50 บาท (หลังหักส่วนลด), คูปองแทนเงินสด 100 บาท ต้องใช้ขั้นต่ำ 100 บาท (หลังหักส่วนลด)

 • คูปองแทนเงินสด 50 และ 100 บาท ใช้ได้ 1 ใบ/เซลล์สลิปและต้องใช้คู่กับบัตร UnionPay เท่านั้น

 • ยกเว้นการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท

 • จำกัด 3 สิทธิ์/คน/แคมเปญ

 • จำกัดสิทธิ์รวม 3,560 สิทธิ์/คูปอง/แคมเปญ (รวม 10,680 สิทธิ์/แคมเปญ)

รับเครดิตเงินคืน 15%

เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตยูโอบี PREFERRED ในแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet

ระยะเวลาโปรโมชัน 

1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไข

– รับเครดิตเงินคืน 15% (สูงสุด 30 บาท/เดือน) เมื่อใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต PREFERRED ที่ผูกบัตรและใช้จ่ายผ่านแอป Dolfin Wallet

– ธนาคารจะทำการเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขข้างต้น จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้

– กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารภายใน 90 วัน นับจากวันที่ทำรายการใช้

– เครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ไม่สามารถเปลี่ยน/แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้

– ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ PFC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 10 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.