สิทธิพิเศษเมื่อผูกบัตรเครดิตกับแอปดอลฟิน วอลเล็ท

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ผูกบัตรแล้วใช้จ่ายผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

คูปองแทนเงินสดสำหรับบัตรเครดิต TMB/บัตรเครดิต ธนชาต

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 64    30 เม.ย. 64

     คูปองแทนเงินสด – ลูกค้ารับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท 1 ใบ เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต TMB/บัตรเครดิต ธนชาต ครบ 300 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • คูปองแทนเงินสดจะใช้สำหรับชำระค่าสินค้า/บริการได้เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิปและต้องใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต TMB/Tbank เท่านั้น

 • ใช้คูปองได้ 1 ใบต่อเซลส์สลิป

 • จำกัด 5 สิทธิ์/ท่าน/เดือน

 • จำกัดรวม 800 สิทธิ์/เดือน และรวม 2,400 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

 

 

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% + รับคะแนนเดอะวันสูงสุด x5
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ด้วย Dolfin Wallet
ระยะเวลาโปรโมชัน  1 ม.ค. 64 – 30 เม.ย. 64

รายละเอียด

 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน ครบ 3,500 บาท

 • รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน ครบ 10,000 บาท

 • *จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาทต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน และสูงสุด 2,000 บาทต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ

 • ลงทะเบียนทาง SMS ภายในวันที่ทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน

  พิมพ์ DOL1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ Dolfin Wallet เท่านั้น

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสด ได้

 • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์

 • บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน  หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิกหรือปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง

 • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว

 • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง

 • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 • * เงื่อนไขเครดิตเงินคืนสูงสุด5%: สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการ (1 ม.ค.64 – 31 ม.ค.64 และ 1 ก.พ.64 – 28 ก.พ.64, 1 มี.ค.64 – 31 มี.ค.64, 1 เม.ย. – 30 เม.ย.64 ) ที่ Dolfin Wallet

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (หรือลงทะเบียนฟรีผ่าน Application UChoose ) ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น และบริษัทฯจะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังจบสิ้นเดือน / จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักต่อเดือนและสูงสุด 2,000 บาทตลอดรายการ

 • ** เงื่อนไขคะแนนเดอะวันสูงสุด X5 : สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน กับ Dolfin Wallet และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวผ่าน Dolfin Wallet ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 โดยสามารถศึกษารายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรายการที่ https://www.centralthe1card.com/th/promotion/shopping/dolfin-wallet.html

 

 

 

คูปองแทนเงินสดสำหรับ Citibank credit card
แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 64    30 เม.ย. 64

คูปองแทนเงินสด – ลูกค้ารับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท 1 ใบ เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต Citibank ครบ 300 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • คูปองแทนเงินสดจะใช้สำหรับชำระค่าสินค้า/บริการได้เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิปและต้องใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต Citibank เท่านั้น

 • ใช้คูปองได้ 1 ใบต่อเซลส์สลิป

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน

 • จำกัดรวม 2,000 สิทธิ์/เดือน และรวม 6,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

 

 

 

คูปองแทนเงินสดสำหรับ JCB credit card ระดับ Platinum ขึ้นไป
แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64    31 ธ.ค. 64

คูปองแทนเงินสด – ลูกค้ารับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท 1 ใบ เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum ขึ้นไป ครบ 300 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • คูปองแทนเงินสดจะใช้สำหรับชำระค่าสินค้า/บริการได้เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 150 บาท/เซลส์สลิปและต้องใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum ขึ้นไปเท่านั้น

 • ใช้คูปองได้ 1 ใบต่อเซลส์สลิป

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน

 • จำกัดรวม 2,500 สิทธิ์/เดือน และรวม 30,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

 

 

 

ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต UOB หรือ บัตรเครดิต TMRW ผ่าน ดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 300 บาท
รับคูปองแทนเงินสด 30 บาท
  รวมสูงสุด 1,650 บาท*
แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ก.พ 64 – 31 ธ.ค. 64

คูปองแทนเงินสด – ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต UOB หรือ บัตรเครดิต TMRW ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลส์สลิปรับคูปองแทนเงินสด 30 บาท

*เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท และบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่รับคูปองแทนเงินสด

 • รับคูปองแทนเงินสด 30 บาททันที เข้าดอลฟิน วอลเล็ท  เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต UOB หรือ บัตรเครดิต TMRW ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลส์สลิป

 • ยกเว้นการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท

 • ลูกค้าจะใช้คูปองแทนเงินสด 30 บาทจะใช้ได้เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต UOB หรือ บัตรเครดิต TMRW ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิป

 • สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 5 สิทธิ์/คน/เดือน (55 สิทธิ์/คน/แคมเปญ) โดยลูกค้าสามารถใช้บัตร UOB หรือ TMRW สลับกันก็ได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน 5 สิทธิ์/คน/เดือน

 • จำกัดสิทธิ์รวม 3,000 สิทธิ์/เดือน (33,000 สิทธิ์/แคมเปญ)

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

 

 

 

เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตยูโอบี PREFERRED ในแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet
รับเครดิตเงินคืน 15%
ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไข

 • รับเครดิตเงินคืน 15% (สูงสุด 30 บาท/เดือน) เมื่อใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต PREFERRED ที่ผูกบัตรและใช้จ่ายผ่านแอป Dolfin Wallet

 • ธนาคารจะทำการเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขข้างต้น จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้

 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารภายใน 90 วัน นับจากวันที่ทำรายการใช้

 • เครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ไม่สามารถเปลี่ยน/แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้

 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ PFC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 10 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ

 • รายกายส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า / บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-285-1555 หรือ Dolfin Call Center 02 255 5959

 • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.uob.co.th/preferred

 

 

สิทธิประโยชน์มูลค่า 15% ที่ 15 ร้านดัง เฉพาะบัตรเครดิต TMRW
วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • เฉพาะบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรเครดิต TMRW จะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารส่งมอบสิทธิประโยชน์

 • ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

 • เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ผู้ถือบัตรเครดิต TMRW ต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ https://yllo.in/uob/tmrw15on15  และเลือกรายการสิทธิประโยชน์  ให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่  21 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564  การคำนวนสิทธิประโยชน์เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป

 • ลูกค้าสามารถเลือก/เปลี่ยนสิทธิประโยชน์มูลค่า 15% ได้ 1 ครั้ง/ รอบ ดังนี้

  – รอบที่ 1 : 21 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

  – รอบที่ 2 : 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

  – รอบที่ 3 : 1 – 31 มีนาคม 2564

  ทั้งนี้ ธนาคารจะยึดถือสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้เลือกในการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ครั้งล่าสุด สำหรับเดือนปัจจุบันเป็นต้นไป  ตัวอย่างเช่น

  – ตัวอย่าง ก : ลูกค้า ก. ลงทะเบียนสำเร็จครั้งแรก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  โดยเลือกสิทธิประโยชน์ที่ 2 : รับ Tops e-Coupon  และลงทะเบียนเข้ามาเพียงครั้งเดียว  ลูกค้า ก. จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ 2 ตามเงื่อนไข  ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564

  – ตัวอย่าง ข : ลูกค้า ข. ลงทะเบียนสำเร็จครั้งแรก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  โดยเลือกสิทธิประโยชน์ที่ 2 : รับ Tops e-Coupon  และลงทะเบียนสำเร็จครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2564  โดยเลือกสิทธิประโยชน์ที่ 3 : รับ Au Bon Pain e-Coupon

  ลูกค้า ข. จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ 2 ตามเงื่อนไข  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ 3 ตามเงื่อนไข  ในเดือนมีนาคม 2564

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น

 • การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ หมายถึงการลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนกับธนาคาร และเลขบัตรเครดิต TMRW 10 หลักสุดท้ายที่ถูกต้องเท่านั้น

 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW ผ่านแอปดอลฟิน โดยมียอดสะสมตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป/ เดือน

  สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์มูลค่า 15% ได้ 1 สิทธิประโยชน์ จาก 3 สิทธิประโยชน์ ดังนี้

  – สิทธิประโยชน์ที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMRW 15%

  เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมที่ 15 ร้านค้าครบทุกๆ 1,000 บาท ภายในเดือนเดียวกัน  รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMRW 150 บาทจำกัด 450 บาท/ลูกค้า/เดือน

  – สิทธิประโยชน์ที่ 2 : รับ Tops e-Coupon มูลค่า 15%

  เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมที่ 15 ร้านค้าครบทุกๆ 1,000 บาท ภายในเดือนเดียวกัน  รับ Tops e-Coupon มูลค่า 150 บาท จำกัด 750 บาท/ลูกค้า/เดือน

  – สิทธิประโยชน์ที่ 3 : รับ Au Bon Pain e-Coupon มูลค่า 15%

  เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมที่ 15 ร้านค้าครบทุกๆ 1,000 บาท ภายในเดือนเดียวกัน  รับ Au Bon Pain e-Coupon มูลค่า 150 บาท จำกัด 1,200 บาท/ลูกค้า/เดือน

 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต TMRW ตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป/ลูกค้า/เดือน ภายในเดือน  จะคำนวณโดยยึดถือวันที่ทำรายการ (Transaction Date) ของท่าน  และร้านค้ามีการเรียกเก็บรายการใช้จ่ายดังกล่าวเข้ามาในบัญชีบัตรแล้ว ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  ทั้งนี้ไม่นับรวม

  (1) รายการใช้จ่ายต่างๆที่ถูกยกเลิกภายหลัง

  (2) รายการผ่อนชำระสินค้าสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ

  (3) รายการแบ่งยอดชำระ (IPP Conversion) ที่เรียกเก็บรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณให้ในยอดชำระเต็มจำนวนก่อนทำรายการแบ่งยอดชำระ

  (4) ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)

  (5) ดอกเบี้ย, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมทุกประเภท

 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคิดสิทธิประโยชน์มูลค่า 15% จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายรวมของ 15 ร้านค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนรวมกัน  โดยยึดถือวันที่ทำรายการ (Transaction Date) ของท่าน และร้านค้ามีการเรียกเก็บรายการใช้จ่ายดังกล่าวเข้ามาในบัญชีบัตรแล้ว ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะไม่นับรวมรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง  ยอดผ่อนชำระทุกประเภท รายการใช้จ่ายในต่างประเทศ  และรายการยกเว้นที่กำหนดโดยแต่ละร้านค้า ดังนี้

  • ยกเว้น รายการจ่ายบิลค่าสาธารณูปโภคทุกประเภท รายการเติมเงินทุกประเภท เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 • ธนาคารจะทำการส่งมอบสิทธิประโยชน์มูลค่า 15% (เครดิตเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMRW หรือ e-Coupon  ของร้านค้าที่ร่วมรายการซึ่งจัดส่งทาง SMS  ตามแต่ความประสงค์ของลูกค้า) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นเดือนทุกเดือนตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด

 • e-Coupon สามารถใช้ได้ภายใน 31 พ.ค. 2564

 • กรณีมีข้อสงสัยเรื่องการคำนวณสิทธิประโยชน์มูลค่า 15%  ผู้ถือบัตรเครดิตต้องติดต่อธนาคารภายใน 30 วัน นับจากนับจากวันที่ได้รับสิทธิประโยชน์มูลค่า 15%  เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการใช้จ่าย

 • เครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตและ e-Coupon ไม่สามารถเปลี่ยน/แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้

 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของร้านค้าใน e-Coupon  โดยธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสิทธิ์ หากมีการกดรับสิทธิ์ e-Coupon แล้ว

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-285-1559

 

 

ผูกแล้วจ่าย รับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 1,620 บาท ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท
ระยเวลาแคมเปญ 1 ก.พ. 64 – 31 พ.ค. 64

คุ้ม1  รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 720 บาท*  ไม่ต้องใช้พอยต์แลก

เพียงสะสมยอดใช้จ่ายสินค้า บริการหรือชำระบิล…. บาท/เดือน (ไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป)

รับเครดิตเงินคืน

ครบทุกๆ 800

25 บาท (สูงสุด 75 บาท)

ครบ 4,500

180 บาท

โปรดลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการผ่านทางแอป UChoose เท่านั้น ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ (โดยพิมพ์คำค้นหาหน้าโปรโมชั่นว่า “EW1”)  โดยรอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ (ฟรีค่าบริการ)

*ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอป E-wallet ที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 180 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน

คุ้ม2  ใช้พอยต์แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 900 บาท**

เพียงใช้จ่ายครบ 200 บาท/สลิป  + แลก 500 พอยต์ = รับเครดิตเงินคืน 50 บาท (10%)**

โปรดแลกพอยต์หลังใช้จ่ายภายในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ทำรายการ (ฟรีค่าบริการ) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UChoose เท่านั้น (โดยพิมพ์คำค้นหาโปรโมชั่นว่า “RW1”)

**จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 1 ครั้ง(50 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์ (นับจันทร์-อาทิตย์) โดยโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในวันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอป UChoose ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรีผ่านแอป E-Wallet ที่ร่วมรายการแบบชำระเต็มจำนวน ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB  เท่านั้น

 • E-Wallet ที่ร่วมรายการได้แก่ Dolfin Wallet

 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 – 31 พ.ค. 64

 • *ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอป E-wallet ที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 180 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน

 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการ สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมครบ 800-1,599 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 25 บาท ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,600-2,399 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 50 บาท  ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 2,400-4,499 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 75 บาท หรือยอดใช้จ่ายสะสมครบ 4,500 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 180 บาท

 • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือนในแต่ละเดือน ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

 • **เฉพาะคุ้ม 2 สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)

 • การแลกรับเครดิตเงินคืน 50 บาท ใช้จ่ายที่ร้านค้าอื่นผ่านแอป E-wallet ที่ร่วมรายการ ครบ 200 บาทต่อสลิปและแลกคะแนนสะสม 500 คะแนน โดยสามารถแลกคะแนนสะสมโดยทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน UChoose  หลังจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ภายในวันอาทิตย์ ที่ทำรายการสำเร็จเท่านั้น

 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1 ครั้ง(50 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์(จันทร์-อาทิตย์) และสมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันถัดไป นับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ

 • คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เฉพาะบัตรหลัก และมีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น โดยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น

 • หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ ให้ทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที

 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง และยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan

 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะร้านค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น

 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

 

 

Dolfin x BBL Debit card

แคมเปญระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 15 กรกฎคม 2564

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ผูกบัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพกับดอลฟินวอลเล็ท เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพผ่านดอลฟินวอลเล็ทรับดอลฟินโบนัสรวมสูงสุด 100 บาท/เดือน

 • เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพผ่านดอลฟินวอลเล็ท ลูกค้าจะได้รับดอลฟินโบนัสมูลค่า 5 บาท ต่อ 1 รายการ โดยจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 20 รายการ/เดือน

 • ลูกค้ามีสิทธิได้รับดอลฟินโบนัสภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่เกิน 100 บาท/เดือน

 • จำกัด 20 สิทธิ์/ ผู้ใช้/ เดือน และจำกัดสิทธิ์รวม 20,000 สิทธิ์/เดือน ทั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 120,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องใช้ดอลฟินโบนัสที่ได้รับภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับ เมื่อดอลฟินโบนัสหมดอายุแล้วลูกค้าจะไม่สามารถใช้ดอลฟินโบนัสนั้นได้อีก

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนโบนัสเงินคืนที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

 

 

 

SCB JCB Everyday Bonus

ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 64 – 31 มี.ค. 64

รายละเอียดโปรโมชัน:

 • รับเครดิตเงินคืน 5% (สูงสุด 500 บ./บัตร/เดือน และรวมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บ.ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตเจซีบี ตั้งแต่ 8,500 บาทขึ้นไปต่อเดือน ผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขรายการโปรโมชัน:

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB JCB Platinum (“ผู้ถือบัตร”) ที่มียอดชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB JCB Platinum (“บัตรเครดิต”) แบบเต็มจำนวน ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น

 • ยอดที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 8,500 บาทขึ้นไป ต่อเดือน ณ หมวดร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อรับเครดิตเงินคืน 5%

 • สงวนสิทธิ์จำกัดยอดเครดิตเงินคืน 5% สูงสุด 500 บาท/บัตร/เดือน และรวมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้าและ/หรือการให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามจากผู้ให้บริการโดยตรง

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิต ได้ที่ SCB CALL CENTER โทร 0-2777-7777