รับสิทธิ์ลุ้นแพ็คเกจห้องพักสุดหรู Pool Villa ที่ Sala Phuket

ใช้แอปดอลฟิน วอลเล็ทสแกนจ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ครบ 1,000 บาท รับสิทธิ์เพื่อชิงโชค
รางวัลเข้าพักที่โรงแรมศาลาภูเก็ต ไม้ขาวบีชรีสอร์ท 2 คืน

เงื่อนไขโปรโมชัน

• มูลค่ารางวัลละ 38,062 บาท จำนวนรวม 5 รางวัล รวมมูลค่า 190,310 บาท
• เมื่อใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทตามกำหนดครบทุก 1,000 บาท กับร้านค้าที่ร่วมรายการ รับ 1 สิทธิ์ชิงโชค
• รับเพิ่มเป็น 3 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน,บัตรเครดิตอิออน,บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ*, บัตรเครดิตซิตี้*, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิต เคทีซี, บัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ , บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย, บัตรมาสเตอร์การ์ด* (*สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพรับสิทธิ์ได้เฉพาะเซ็นทรัล วิลเลจเท่านั้น, ลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้รับสิทธิ์ได้เฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขากรุงเทพและปริมณฑล รวม 15 สาขาเท่านั้น, ลูกค้าบัตรมาสเตอร์การ์ดรับสิทธิ์เฉพาะเซ็นทรัลเวิลดิ์, ลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทย รับสิทธิ์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ยกเว้นเซ็นทรัล วิลเลจ) ณ จุดแลกของสมนาคุณในศูนย์การค้า
• โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
• บัตรกำนัลนี้ใช้สำหรับการเข้าพักเป็นเวลา 2 คืนติดกันเฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันศุกร์ – วันเสาร์) สำหรับ 2 ท่านที่โรงแรมศาลาภูเก็ต ไม้ขาวบีชรีสอร์ท ในประเภทห้องที่ระบุไว้บนบัตรกำนัลเท่านั้น
• บัตรกำนัลนี้รวมบริการอาหารเช้า ค่าบริการ และค่าภาษีแลัว
• กรุณาทำการสำรองห้องพักล่วงหน้ากับทางโรงแรมและขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่มี ณ วันที่ทำการจอง
• โปรดแจ้งหมายเลขอ้างอิงขณะทำการจอง และมอบบัตรกำนัลนี้ให้แก่พนักงานในวันเข้าพัก
• บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดยาว (เช่น เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลหรือวันหยุดอื่นๆ)
• บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึง 31 ตุลาคม 2564 และไม่สามารถใช้ได้หลังวันหมดอายุที่กำหนด
• บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ทำการจองห้องพักแบบกลุ่ม, งานประชุม หรือสัมมนาได้
• บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ที่ศาลาภูเก็ตเท่านั้น และไม่สามารถใช้กับโรงแรมอื่นในเครือศาลาได้
• มูลค่าของบัตรกำนัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและบัตรกำนัลที่สูญหายหรือถูกขโมยจะไม่ได้รับบัตรกำนัลใหม่ทดแทน
• บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถถ่ายโอนและไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก ซื้อหรือขายได้
• กรณีมีส่วนต่างค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม ลูกค้าผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบชำระตรงให้กับโรงแรมศาลาภูเก็ต
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทห้อง ได้เฉพาะที่บริษัทฯ จัดหาให้เท่านั้น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือโรงแรมกำหนด
• ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
• หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 10 ม.ค 64
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์
• จับรางวัล 15 ก.พ. 64 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
• ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี 1 มี.ค. 64 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและที่ www.CentralWorld.co.th,www.CentralPlaza.co.th
www.CentralFestival.co.th,www.CentralPhuket.com
หรือ www.Centralvillagebangkok.com เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการโดยดึงข้อมูลจากการใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท และจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด
• กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล
• ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
• ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
• กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด
• ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย
• รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย
• กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 1-15 มี.ค. 64 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
• เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
• การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า