ช้อปครบ 200 บาท รับสิทธิ์รับ E-Coupon แทนเงินสดสูงสุด 200 บาท

ช้อปครบ 200 บาท รับสิทธิ์รับ E-Coupon บัตรกำนัล

แทนเงินสดสูงสุด 200 บาท 

(16 พ.ค.63-10 ม.ค.64) เมื่อช้อปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

เงื่อนไขโปรโมชัน

เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยแอปดอลฟิน วอลเล็ทตั้งแต่ 200บาท/เซลล์สลิป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล โดยมูลค่า 200 บาท ต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว

– ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เลือกกดกล่องของขวัญเพื่อรับ E-Coupon บัตรกำนัลแทนเงินสดสำหรับใช้ในครั้งถัดไป โดยในการกดกล่องของขวัญ ลูกค้าจะต้องทำการกดหลังจากการชำระเงินทันที

– กรณีที่ลูกค้าออกจากหน้ากล่องของขวัญไปแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถกลับมากดรับสิทธิ์ได้อีกครั้ง

โดยลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับ E-Coupon ที่มีมูลค่าแตกต่างกันดังต่อไปนี้

 • E-Coupon มูลค่า 10 บาท (ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 50บ.) หรือ

 • E-Coupon มูลค่า 15 บาท (ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 50บ.) หรือ

 • E-Coupon มูลค่า 20 บาท (ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 50บ.) หรือ

 • E-Coupon มูลค่า 50 บาท (ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 100บ.) หรือ

 • E-Coupon มูลค่า 200 บาท (ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 400บ.)

* E-Coupon มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสิทธิ์ โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล โดยสินค้าจะต้องมีมูลค่าหลังหักส่วนลดเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าของ E-Coupon

ลูกค้าจะต้องใช้ E-Coupon ประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • จำกัดสิทธิ์ 2 สิทธิ์/วัน/คน และ 10 สิทธิ์/เดือน/คน

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท เท่านั้น

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่นับเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับ E-Coupon เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฏหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และบริษัทสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการการซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับE-Coupon กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้าดอลฟิน เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00น. ถึง 20.00น.