สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเครดิต เซ็นทรัล The1

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท ช่วงเวลาระหว่าง 16 พ.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63

 

รับเพิ่มเครดิตเงินคืน สูงสุด 5%* เมื่อใช้จ่ายผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% จากยอดสะสมต่อเดือน + รับคะแนนเดอะวันสูงสุด X5

- ยอดช้อปสะสมต่อเดือน 3,500 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

- ยอดช้อปสะสมต่อเดือน 10,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 500 บาท

จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท ต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน และสูงสุด 1,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ

ลงทะเบียนทาง SMS ภายในวันที่ทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืนพิมพ์ DFN (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

เงื่อนไขโปรโมชัน

เงื่อนไขเครดิตเงินคืนสูงสุด5%: สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ต่อเดือนที่แอปดอลฟิน วอลเล็ท (16 พ.ย. 63 – 30 พ.ย. 63 และ 1 ธ.ค. 63-31 ธ.ค. 63 ) / สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (หรือลงทะเบียนฟรีผ่าน Application UChoose) ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น และบริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังจบสิ้นเดือน / จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักต่อเดือนและสูงสุด 1,000 บาท ตลอดรายการ

เงื่อนไขคะแนนเดอะวันสูงสุด X5: สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน กับแอปดอลฟิน วอลเล็ท และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 16 พ.ย 63 – 31 ธ.ค.63 โดยสามารถศึกษารายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรายการที่

https://www.centralthe1card.com/th/promotion/shopping/dolfin-wallet.html

เงื่อนไขทั่วไป สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่แอปดอลฟิน วอลเล็ท เท่านั้น / สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้ / บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์ / บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน  หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิกหรือปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง / กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว / บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด / บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง / ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้จ่ายผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท: 

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% (2)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า 

Dining ทาน 1,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท รวม 9,800 สิทธิ์

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท ต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ)

(จำกัด 500 สิทธิ์ต่อสาขา สำหรับสาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ / เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2/ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3/ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9/ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว/ เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า/ เซ็นทรัลพลาซา บางนา/ เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา/ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ และ 200 สิทธิ์ต่อสาขา สำหรับสาขาต่างจังหวัด)

Shopping ใช้จ่ายครบทุก 3,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/เซลล์สลิปและไม่เกิน 2,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ)  **กรุณานำใบเสร็จและบัตรเครดิตมาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนภายในศูนย์การค้าภายในวันที่ทำรายการ**

เงื่อนไขทั่วไป: เฉพาะการทำรายการผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทุกประเภท ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 63 – 10 ม.ค. 64 ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัลทุกสาขา เซ็นทรัลฟลอเรสต้าภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, เซน, โรบินสัน, มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์, มูจิ, ซูเปอร์สปอร์ตและร้านค้าในเครือ CRC, บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บ้าน แอนด์ บียอนด์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ทุกสาขา / สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่เงื่อนไขกำหนดและนำใบเสร็จทุกใบและบัตรเครดิตไปแสดง ณ จุดลงทะเบียนที่ศูนย์การค้ากำหนดไว้ ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น / สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี / ของสมนาคุณและเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ / บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการหากตรวจพบในภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว / บริษัทฯถือเอาข้อมูลในระบบเป็นสำคัญสมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น / บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้สินค้า/บริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง / บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

(1) เงื่อนไขต่อที่ 1 และต่อที่ 2 : E-coupon มีจำนวนจำกัด / กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ

(2) เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท : บริษัทฯ จะทำการคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนต่อเซลล์สลิปโดยไม่สามารถนำยอดใช้จ่ายจากหลายเซลล์สลิปมารวมกันได้ / ธนาคารฯ จะคำนวนยอดจากใบเสร็จที่สมาชิกนำมาลงทะเบียนในวันที่ทำรายการเท่านั้น / บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

เงื่อนไข สำหรับ Dining: รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปเฉพาะร้านค้าในหมวดร้านอาหารเท่านั้น และจำกัดรวม 9,800 สิทธิ์โดยแบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ สาขาละ 500 สิทธิ์และสาขาในต่างจังหวัด สาขาละ 200 สิทธิ์ / จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 100 บาทต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ / สามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือได้ที่จุดแลกของสมนาคุณภายในศูนย์การค้า

เงื่อนไข สำหรับ Shopping: รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายครบทุก 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปสำหรับร้านค้าในหมวดอื่นๆ ยกเว้นร้านอาหาร ไม่รวมการซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ, การชำระเบี้ยประกัน, การซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง ใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท / จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออน

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า

 1. TOP SPENDER  3 ท่านแรก รับแพ็คเกจห้องพักสุดหรู POOL VILLA ที่ SALA PHUKET MAI KHAO BEACH RESORT  3 วัน 2 คืนมูลค่ารางวัลละ 38,062  บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 114,186 บาท (สะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.63-10 ม.ค.64)

 1. ทานอาหารครบ 1,000.- กับร้านค้าที่ร่วมรายการ รับฟรี Gift Voucher จาก Central 100.- และ Griptok ดีไซน์พิเศษ/ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า /จำกัด 1สิทธิ์/ท่าน/ตลอดแคมเปญ / จำกัด 3,000 สิทธิ์ทั่วประเทศตลอดแคมเปญ / แจกระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 63 – 10 ม.ค. 64 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

 1. ทานอาหารหรือช้อปครบ 10,000.- กับร้านค้าที่ร่วมรายการ รับฟรีบัตรกำนัลจาก CENPAY มูลค่า 2,000.-/ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า /จำกัด 1สิทธิ์/ท่าน/ตลอดแคมเปญ / จำกัด 100 สิทธิ์ทั่วประเทศตลอดแคมเปญ / แจกระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 63 – 10 ม.ค. 64 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด / บัตรกำนัล CENPAY จะจัดส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ตามชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ที่แจ้งลงทะเบียนเมื่อจบแคมเปญภายใน 60 วัน

 1. เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ตาม Tier ที่กำหนด รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาทตลอดรายการส่งเสริมการขาย

 • ใช้จ่าย 5,000 – 9,999.99/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 50 บาท

 • ใช้จ่าย 10,000 – 19,999.99/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

 • ใช้จ่าย 20,000 – 49,999.99/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท

 • ใช้จ่าย 50,000 – 99,999.99/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท

 • ใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000/เซลล์สลิป ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท

ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง

(1) SMS โดยพิมพ์ CPN ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ

(2) แอพพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่มีค่าบริการ) หรือ

(3) www.aeon.co.th (ไม่มีค่าบริการ)ภายในเดือนที่ใช้จ่ายผ่านบัตร และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า

ต่อที่ 1 เมื่อช้อปตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสมที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 10% (จำกัดการแลกคะแนน 100,000 คะแนน/บัตร/ตลอดรายการ)

ต่อที่ 2 ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน 10% อย่างน้อย 1 รายการตลอดรายการ และสะสมยอดใช้จ่ายเฉพาะภายในศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ  รับ Air Asia Big Point 1,500 คะแนน (จำกัดสิทธิ์การรับคะแนน Air Asia Big Point 500 สิทธิ์ตลอดรายการ)

 • ผู้ถือบัตรลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GCPN#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนสะสมที่ต้องการแลก ส่งมาที่หมายเลข 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/บัตร/ตลอดรายการ

เงื่อนไขรายละเอียด  

เงื่อนไขต่อที่ 1

 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซ่า เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัลวิลเลจ เมื่อช้อปตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสมที่ต้องการแลกตั้งแต่ 1,000 คะแนน สูงสุดไม่เกินยอดซื้อต่อเซลล์สลิป

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น

 • คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS

 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน

 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน ให้กับผู้ถือบัตร

 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้

 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมาคิดรวมในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้

เงื่อนไขต่อที่ 2

 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรลงทะเบียนเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1 อย่างน้อย 1 รายการตลอดรายการ และสะสมยอดใช้จ่ายเฉพาะภายในศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ

 • จำกัดการรับคะแนน Air Asia Big Point 1,500 คะแนน/บัตร

 • จำกัดสิทธิ์การรับคะแนน Air Asia Big Point 500 สิทธิ์ตลอดรายการ

 • สงวนสิทธิ์การให้คะแนน Air Asia Big Point เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1 โดยมีคะแนนสะสมเพียงพอ และธนาคารดำเนินการแลกเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรสมบูรณ์

 • ธนาคารจะลำดับจำนวนสิทธิ์จากการลงทะเบียนเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1

 • ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน Air Asia Big Point ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสิ้นสุดกิจกรรม และธนาคารจะดำเนินการส่งรหัสผ่านทาง SMS โดยยึดเบอร์โทรที่ทำรายการลงทะเบียนเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1 เป็นลำดับแรกในการจัดส่งข้อความรหัส Air Asia Big Point จำนวน 1 ข้อความ มูลค่า 1,500 คะแนน

 • คะแนน Air Asia Big Point ไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้

 • เงื่อนไขการใช้คะแนน Air Asia Big Point เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการกำหนด และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าว

เงื่อนไขทั่วไป 

 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืน และคะแนน Air Asia Big Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน

 • ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น

 • ยกเว้นการใช้จ่ายสินค้าจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล , โรบินสัน , ท็อปมาร์เก็ต , ท็อป ซูปเปอร์สโตร์ , เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ , พาวเวอร์บาย , ซูปเปอร์สปอร์ต, โรงแรมในเครือเซ็นทารา , บีทูเอส , โฮมเวิร์ค , ออฟฟิสเมท , www.central.co.th , มาร์คแอนด์สแปนเซอร์ , การซื้อเพื่อการลงทุน , การค้า , ขายส่ง , การซื้อทองหรือเพชร, ใบรับใบจองสินค้า , ใบมัดจำค่าสินค้า , การชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท

 • ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น

 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดระยะเวลาสิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต

ต่อที่ 1 รับคะแนนสะสมสูงสุด 3,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

รับคะแนนสะสม 1,000 คะแนน* เมื่อช้อปครบทุก 3,000 บาท/เซลส์สลิป (จำกัดคะแนนสะสมสูงสุด 3,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต)

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 12% เพียงใช้คะแนน KBank Reward Point แลกเท่ายอดซื้อ (16 พ.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63) SMS ลงทะเบียนการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ SPC (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

*ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย / สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หริอwww.CentralWorld.co.th www.CentralPlaza.co.th และ www.CentralFestival.co.th

ต่อที่ 1 นำใบเสร็จและเซลส์สลิปจากบัตรเครดิตกสิกรไทยครบทุก 3,000 บาท/เซลส์สลิป พร้อมแสดงบัตรเครดิตที่มีหมายเลขบัตรตรงกับเซลส์สลิป ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน ภายในวันเดียวกัน มาลงทะเบียนที่จุดให้บริการที่กำหนด / จำกัดคะแนนสะสมสูงสุด  3,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการในทุกหมวดรวมกันและ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตและศูนย์การค้าเซ็นทรัลวิลเลจ

ต่อที่ 2  รับเครดิตเงินคืน 12% เพียงใช้คะแนน KBank Reward Point แลกเท่ายอดซื้อ โดยส่งSMS ลงทะเบียนการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ SPC (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

*/** ใบเสร็จและเซลส์สลิปที่นำมาแลกรับเครดิตเงินคืนแล้วแล้วไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้อีก / รายการซื้อแบบแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay และ KBank Smart Pay By Phone การใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เซน โรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต เพาเวอร์บาย บีทูเอส โฮมเวิร์ค ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ออฟฟิศเมท การซื้อบัตรของขวัญ บัตรของขวัญอิเล็คทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภค สินค้าเชิงพาณิชย์ สินค้าแลกซื้อ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ / บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทยทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ / ธนาคารจะนำคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร โดยแสดงยอดในรายการเรียกเก็บเงิน ภายใน 90 วันหลังจบรายการ / รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้ / ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด / ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรี

พิเศษ1: แลกรับเครดิตเงินคืน 15%* (สูงสุด 15,000 บาท)

เมื่อแลกกรุงศรีพอยต์เท่ายอดซื้อ/เซลล์สลิป

 • จำกัดการแลกกรุงศรีพยอต์สูงสุด 100,000 พอยต์ หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 15,000 บาท

 • เครดิตเงินคืนจะเข้าภายใน 90 วันหลังจบรายการ

ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน: ณ จุดลงทะเบียนที่ศูนย์การค้ากำหนด ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น

พิเศษ2: ผ่อนอะไรก็ 0% 3 เดือน** ทุกที่ (ปกติ 0.69% ต่อเดือน) 16 ก.ย. 63 – 31 ม.ค. 64

ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปและยอดรวมจะต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (งดรับพอยต์ 25 บาท = 1 พอยต์) สามารถร่วมโปรโมชั่นกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 16 ก.ย. 63 – 31 ม.ค. 64 เท่านั้น และจะต้องทำรายการผ่อนชำระ ผ่านช่องทาง UChoose Mobile Application หรือโทรเข้าศูนย์บริการหลังบัตรภายในวันที่ 31 ม.ค. 64

เงื่อนไขรวม

 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

*เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน  

 • สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท(บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เพียงพอต่อการแลก เท่านั้น

 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน (เท่ากับ 15,000 บาท) ต่อบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ โดยต้องแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

 • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายและแลกคะแนนถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ

 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเฉพาะบัญชีบัตรหลักเฉพาะท่านที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนที่ศูนย์การค้ากำหนด ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้นโดยต้องลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น

 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

 • จำนวนเครดิตเงินคืน 15% คำนวณจากคะแนนสะสมที่แลก

 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่บริษัทคำนวณคะแนนสะสม และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี

 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลัก ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น

 • ยกเว้น ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ, ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง, การซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ท็อปมาร์เก็ต, ท็อป ซูปเปอร์สโตร์, เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์, พาวเวอร์บาย, ซูปเปอร์สปอร์ต, โรงแรมในเครือเซ็นทารา, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค, ออฟฟิสเมท, www.central.co.th, มาร์คแอนด์สแปนเซอร์, บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล, บัตรของขวัญ,  บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ และการซื้อสินค้าผ่อนชำระ EPP

 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น

 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขจากสื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ หรือ krungsricard.com

**เงื่อนไขผ่อน 0% Krungsri Zero

 • สามารถรวมยอดรายการใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป โดยยอดรวมแบ่งจ่ายขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 16 ก.ย. 63 – 31 ม.ค. 64 เท่านั้น และจะต้องทำรายการผ่อนชำระ ผ่านช่องทาง UChoose Mobile Application หรือโทรเข้าศูนย์บริการหลังบัตรภายในวันที่ 31 ม.ค. 64

 • สำหรับรายการที่แบ่งชำระเป็น 0% นาน 3 เดือน ต้องเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันสรุปยอดบัญชีของเดือนนั้นๆ

 • สำหรับรายการที่แบ่งชำระเป็น 0% นาน 3 เดือน จะไม่ได้รับคะแนนสะสมปกติ

 • สามารถทำรายการได้เมื่อมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 • รายการที่ไม่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นผ่อนชำระกรุงศรี Zero 0% นาน 3 เดือนได้

– ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์ TOT, รายการหักสาธารณูปโภค

– รายการใช้จ่ายที่สถานีน้ำมันบางจาก ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB

– รายการใช้จ่ายในหมวดประกันทุกประเภท

– รายการใช้จ่ายต่างประเทศในทุกสกุลเงินที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU)

– รายการรูดที่สำนักแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

– รายการในหมวดกองทุนรวมทุกประเภท, LTF, RMF

– ค่าธรรมเนียมต่างๆ, รายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก/คืนสินค้าในภายหลัง, รายการที่ไม่ถูกบันทึกเป็นรายการเรียกเก็บ, รายการกดเงินสด

 • สำหรับสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนยอดซื้อสินค้าเป็นแบ่งจ่ายรายเดือนมากกว่า 3 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 69% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน โดยคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ที่ 12.38% – 16.00% ต่อปี จะได้รับคะแนนสะสมปกติ

 • อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาผ่อนชำระรายเดือนและองค์ประกอบอื่นๆ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC

สแกน QR ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 12%     

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้านค้าเช่าต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ และสแกน QR ลงทะเบียน เพื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

หมายเหตุ : สมาชิกบัตรเครดิตฯ ต้องลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับ และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในวันเดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , “ ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายแลกรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 12%

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”)นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ  ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 63 – 10 ม.ค. 64 (“ระยะเวลารายการ”)ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิตKTC Royal Orchid Plus ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

 3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นและเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษวันต่อวันที่สมาชิกทำรายการเท่านั้น

 4. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยการสแกนQR Code เข้าสู่เว็บไซต์ktc.co.th/centralpattana เพื่อการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนดและสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

 5. กรณีสมาชิกถือบัตรฯที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า1 ใบเคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้

 6. กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้

 7. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้

 8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการRefund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

 9. การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน 12% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าแบรนด์ที่กำหนดเท่านั้น โดยจะคำนวณสำหรับแต่ละรายการเรียงตามลำดับวัน เวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ก่อนหลัง ทั้งนี้ ในวันที่KTC ทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป และจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีต้องการใช้แลกเครดิตเงินคืน 12% สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือเพียงพอกับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตามที่สมาชิกได้ลงทะเบียนบนktc.co.th/centralpattana เพื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปนั้น

 10. เคทีซี จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

 11. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ

 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว

 14. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ

 15. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ

 16. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่KTC PHONE 02 123 5000

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%* เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล พลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต ทุกสาขาทั่วประเทศ และ เซ็นทรัล วิลเลจ

วันเสาร์-อาทิตย์

– บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB PRIME ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 13%

– บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่นๆ (ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท บัตรเครดิต Family Plus และ บัตรเครดิตนิติบุคคล) ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 12%

วันจันทร์-ศุกร์

– บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท บัตรเครดิต Family Plus และ บัตรเครดิตนิติบุคคล) ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10%

*จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน(ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/ รวมทุกศูนย์การค้า / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และลงทะเบียนในวันที่ซื้อสินค้า ณ จุดลงทะเบียนที่กำหนดเท่านั้น

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท, บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการโซนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล พลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต ทุกสาขาทั่วประเทศ และ เซ็นทรัล วิลเลจ ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 63 – 10 ม.ค. 64 เท่านั้น และใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน ดังนี้

(i) เสาร์-อาทิตย์ เฉพาะบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB PRIME แลกรับเครดิตเงินคืน 13% สำหรับบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่น แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

(ii) จันทร์ – ศุกร์ สำหรับบัตรเครดิต SCB ทุกประเภท แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • เฉพาะการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการโซนศูนย์การค้า คือ ร้านอาหาร ร้านเครื่องประดับ ร้านเฟอร์นิเจอร์ ชุดเครื่องนอน นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า ร้านเครื่องหอม สถาบันกวดวิชาและสถาบันสอนพิเศษ เท่านั้น

 • ยกเว้นการใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้า Central/ Central Food Hall/ ZEN/ RBS/ Supersports/ Power Buy/ Homeworks/ TOPS market/ TOPS Super/Officemate/ Food Court/ Take Home/ Entertainment Zone / ร้านหนังสือ เช่น B2S/ ร้านทอง/ คลินิกและสถาบันเสริมความงาม/ คอร์สออกกำลังกายและ Fitness/ รายการผ่อนชำระทุกประเภท (ผ่อนชำระ SCB ดีจัง และ Call For Dee Jung)/ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านกล้อง เครื่องเสียง ร้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT / การใช้จ่ายที่ร้าน Mobile อาทิ เช่น ร้าน AIS, DTAC, TRUE, Jaymart, iStudio, .LIFT, Samsung บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บัตรเติมเงิน Gift Card Voucher /ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ/ ค่าดอกเบี้ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ เครื่องยนต์และรถยนต์

 • ผู้ถือบัตรต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณที่ธนาคารกำหนดในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน /ท่าน(ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/ รวมทุกศูนย์การค้า/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)

 • ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใด ๆ

 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 • ธนาคารและศูนย์การค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและศูนย์การค้าเป็นที่สุด

 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์โทร. 02-777-7777

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี 

บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ ณ จุดแลกของสมนาคุณ

รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

ต่อที่ 1 : รับกระเป๋าล้อลาก Blue Silver 1 ใบ มูลค่า 3,900 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร (แบบรูดชำระเต็มจำนวน) ครบ 15,000 บาทขึ้นไป/วัน (สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ) (จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร/วัน)

ต่อที่ : รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อมียอดซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ/เซลล์สลิป (จำกัดการใช้คะแนนแลกสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนแลกคะแนน (ครั้งละ 3 บาท)

 • บัตรเครดิตธนชาต พิมพ์ CPNR ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก วรรคตามด้วยคะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 4712066

 • บัตรเครดิตทีเอ็มบี พิมพ์ CPNR ตามด้วยคะแนนเท่ายอดซื้อ วรรคหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (ข้อความละ 3 บาท)

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนของสมนาคุณ 1,100 สิทธิ์ รวมทุกศูนย์ที่ร่วมรายการ / ตลอดรายการ

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ นำสลิปมาแลกรับกระเป๋าที่จุดรับของสมนาคุณที่ศูนย์การค้ากำหนด

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้

(เฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 สาขา)

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ ณ จุดแลกของสมนาคุณ

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5%

เมื่อใช้คะแนนซิตี้ รีวอร์ดเท่ายอดใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาที่ร่วมรายการ (เซ็นทรัลเวิล์ด ปิ่นเกล้า ลาดพร้าว บางนา พระราม 9 พระราม 3 พระราม 2 เวสต์เกต เฟสติวัลอีสต์วิลล์ รัตนาธิเบศธ์ แจ้งวัฒนะ รามอินทรา ศาลายา เซ็นทรัลวิลเลจ และมหาชัย)

 • แลกรับเครดิตเงินคืน 5% สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา และ ซิตี้ เพรสทีจ

 • แลกรับเครดิตเงินคืน 10% สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์, ซิตี้ รีวอร์ด, และ ซิตี้ เมอร์เซเดส

(ยกเว้น บัตรเสริมทุกประเภท บัตรฯ ซิตี้ แคชแบ็ก, บัตรฯ ซิตี้ ซิมพลิซิตี้, บัตรฯ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส,บัตรฯ ซิตี้ ลาซาด้า, บัตรฯ ซิตี้ แกร็บ และ บัตรฯ ซิตี้ แม็คโคร)

เงื่อนไขบัตรเครดิตซิตี้

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาที่ร่วมรายการ: เซ็นทรัลเวิล์ด เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซ่าบางนา เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 9 เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 3 เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 2 เซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต เซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ เซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศธ์ เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา เซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา เซ็นทรัลวิลเลจ เซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัย ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 63 – 10 ม.ค. 64

 • สมาชิกบัตรฯ สามารถหักคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนโดย   แสดงบัตรฯ และเซลส์สลิป ได้ที่จุดแลกของสมนาคุณ ณ Information Center ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 00 – 22.00 น.

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการลงทะเบียนในวันเดียวกันกับวันที่ใช้จ่ายผ่าน  บัตรฯ ตามที่ปรากฏบนเซลส์สลิปเท่านั้น

 • เซลล์สลิปที่ใช้ในการแลกรับของสมนาคุณและเครดิตเงินคืนสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว

 • ยกเว้นการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ Food Village, Family Mart, Tops Market, การซื้อบัตรกำนัล หรือ Gift Card ทุกประเภท, การเติมเงินเข้าบัตรทุกประเภท, การซื้อเพื่อลงทุน, การชำระค่าสาธารณูปโภค, การค้า-ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, การทำธุรกรรมทางการเงิน/ประกันทุกประเภท, และ ยอดการแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite 0%  ไม่รับใบจองสินค้า หรือ ใบมัดจำค่าสินค้า

 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน

 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • บัตรเสริม, บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้,บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ และบัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า และบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร ไม่สามารถร่วมรายการแลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดได้

 • จำกัดการแลกรับคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/ หมายเลขบัตร/ ตลอดรายการ

 • ธนาคารฯ จะทำการหักคะแนนสะสมทันทีและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ

 • สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี

 • กรณีคะแนนสะสมน้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการ

 • คะแนนที่ทำรายการแล้วไม่สามารถขอคืนหรือยกเลิกได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ด 

(รับสิทธิ์เฉพาะเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น)

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ ณ จุดแลกของสมนาคุณ

ช้อปร้านค้าในศูนย์ฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับคะแนน The1 ฟรี 300 คะแนน (ปกติ 120 คะแนน)

 • จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ์ / วัน • จำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

หมายเหตุ: ลูกค้ามาสเตอร์การ์ดสามารถเลือกสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ, สงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของบัตรเครดิตที่มีชื่อ นามสกุลตรงกับบัตรสมาชิก The 1 เท่านั้น, แลกรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณชั้น 1 โซนอีเดน

เงื่อนไขบัตรมาสเตอร์การ์ด

สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะลูกค้าบัตรเดบิตและเครดิตมาสเตอร์การ์ดที่ใช้จ่ายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น / นำใบเสร็จและเซลส์สลิปจากบัตรมาสเตอร์การ์ดครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป พร้อมแสดงบัตรมาสเตอร์การ์ดพร้อมสลิปของท่านก่อนการรับสิทธิ์ / จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน/สิทธิ์/วัน / จำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ / สงวนสิทธิ์การแลกสำหรับเจ้าของบัตรมาสเตอร์การ์ด ที่ชื่อตรงกับบัตรประชาชน และบัตร The1 Card เท่านั้น / รับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น / ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นทุกกรณี / คะแนน The 1 จะเข้าไปในหมายเลขสมาชิก The 1 ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ภายใน 60 วันนับจากจบแคมเปญ / ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ฟู้ดเวิลด์, การซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ, การซื้อเพื่อลงทุน การชำระเบี้ยประกัน การค้า ขายส่ง ใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินค้าโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด / คำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิทธิสูงสุด

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

(เฉพาะเซ็นทร้ล วิลเลจเท่านั้น)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แลกรับเงินคืนสูงสุด 18%

 • แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป + แลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย

 • แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

ช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป + แลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย

 • พิเศษ บัตรอินฟินิทและผู้นำแพลทินัมแลกรับเครดิตเงินคืน 18%

ช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป + แลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย

**จำกัดรับเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตรภายใต้บัญชีเดียวกัน (ภายใต้วงเงินบัตรเครดิตเดียวกัน รวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)

 • บัตรอินฟินิทและผู้นำแพลทินัม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ

 • บัตรเครดิตประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนพิมพ์ BCV ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ 

 • รับสิทธิพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะแบบชำระเต็มจำนวน) ณ ร้านค้าภายในศูนย์การค้า Central Village ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 63 – 31 ม.ค. 64

 • สงวนสิทธิ์ ยกเว้น รายการใช้จ่ายซื้อสินค้าประเภท สุรา, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินทุกประเภท รวมถึงการซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ และการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 • ผู้ถือบัตรเครดิตต้องลงทะเบียนผ่านทางระบบ SMS เพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ BCV ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008  (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

 • สงวนสิทธิ์การลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ

 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตรภายใต้บัญชีเดียวกัน (ภายใต้วงเงินบัตรเครดิตเดียวกัน รวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ดังนี้ บัตรอินฟินิทและผู้นำแพลทินัม รับเครดิตเงินคืนรวม 18,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ และบัตรเครดิตประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืนรวม 9,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ

 • ธนาคารจะคำนวณเฉพาะเซลส์สลิปที่มีคะแนนสะสมเพียงพอในระบบ หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับยอดใช้จ่ายในเซลส์สลิปที่ทำการลงทะเบียน ระบบจะไม่ทำการแลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน

 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลัก เท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย, บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ, บัตรเสริมทุกประเภท และรายการแบ่งชำระ Be smart ทุกประเภท ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม

 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนหลังสิ้นสุดโครงการ ภายใน 90 วันทำการ (คืนในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) และแสดงในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก ไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน

 • ตรวจสอบคะแนนสะสมได้ที่ แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร. 0 2638 4000 กด 1522

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริการสมาชิกบัตรเครดิต โทร. 0 2638 4000