สแกนจ่ายด้วยแอปดอลฟินรับฟรี E-Coupon บัตรกำนัลแทนเงินสด

เงื่อนไขช้อปครบรับฟรี E-Coupon บัตรกำนัลแทนเงินสด

(ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศ)

เงื่อนไขโปรโมชัน

เงื่อนไขช้อปครบรับฟรี E-Coupon บัตรกำนัลแทนเงินสด  

(เป็นของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศ)

 • รับสิทธิ์ช้อปครบรับฟรี E-Coupon บัตรกำนัลแทนเงินสด เมื่อใช้จ่ายผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท /บัตรกำนัลแทนเงินสดจะได้รับในรูปแบบของ E-coupon ในแอปดอลฟิน วอลเล็ท / สงวนสิทธิ์ใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น / จำกัดการแลก 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/ชนิดรางวัล / กรณีลูกค้ากดรับสิทธิ์ E-coupon แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่ได้รับ และระบบจะเริ่มนับการสะสมยอดใหม่ เมื่อมีการใช้จ่ายในครั้งต่อไป / การสะสมยอดใช้จ่ายในแอปดอลฟิน วอลเล็ท เพื่อรับสิทธิ์ รวมถึงการกดสิทธิ์รับ E-coupon จะถูกตัดสิทธิ์ทุกวันเวลา 59 น. ภายในวันที่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้า / สงวนสิทธิ์เฉพาะการใช้จ่ายผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท ภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น / สงวนสิทธิ์ในการแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The1 คู่กับบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น / สำหรับลูกค้าต่างชาติสงวนสิทธิ์การแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The1 คู่กับพาสปอร์ต และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น / ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสินค้าอื่นได้ / E-coupon สำหรับนำไปใช้จ่ายแทนเงินสดในครั้งถัดไป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น และโปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย / ยอดซื้อของลูกค้าต้องเท่ากับ หรือมากกว่ามูลค่าที่แสดงบน E-coupon ในแอปดอลฟิน วอลเล็ท (หากต่ำกว่าจะไม่สามารถใช้คูปองได้) / E-coupon นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้  / E-coupon มีระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่กดสิทธิ์รับคูปอง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ / กรุณาตรวจสอบสิทธิ์ E-coupon ก่อนซื้อสินค้าหรือรับบริการ / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ /ร้านค้ากำหนด / จำกัดการใช้ E-coupon 1 ใบกับการใช้จ่ายต่อ 1 เซลล์สลิป กับร้านค้าที่รับการจ่ายเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ท และร่วมรายการเท่านั้น / โปรดตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ และรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com หรือ Dolfin wallet application หรือ Dolfin Call Center โทร. 02-255-5959 / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขรับ E-Coupon บัตรกำนัลแทนเงินสดมูลค่า 100.- 

 • ทานอาหารครบ 1,000.- ขึ้นไป ในร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายกาน รับฟรี E-Coupon บัตรกำนัลแทนเงินสด 1 ใบ มูลค่าใบละ –

 • 1สิทธิ์/ ท่าน/วัน (สิทธิ์มีจำนวนจำกัดรวม 18,550 สิทธิ์ทั่วประเทศ)

 • จำกัด 350 สิทธิ์ต่อวันทั่วประเทศ (รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 พ.ย 63 – 10 ม.ค. 64)

 • สามารถสะสมยอดการใช้จ่ายในแอปดอลฟิน วอลเล็ท ภายในวันที่ซื้อสินค้าเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น

 • E-coupon มูลค่า – สำหรับซื้อสินค้าครั้งต่อไป โดยยอดซื้อของลูกค้าต้องเท่ากับ หรือมากกว่ามูลค่าที่แสดงบน E-coupon (หากต่ำกว่าจะไม่สามารถใช้คูปองได้)

 • E-coupon นี้มีอายุการใช้งาน 1 เดือนนับจากวันที่กดรับคูปอง

 • จำกัดการใช้ E-coupon 1 ใบกับการใช้จ่ายต่อ 1 เซลล์สลิปกับร้านค้าที่รับการจ่ายเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ท และร่วมรายการเท่านั้น

พิเศษช่วง “Black Friday” (27-29 พ.ย. 63)

 • ทานอาหารครบ 1,000.- ขึ้นไปในร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ รับฟรี E-Coupon บัตรกำนัลแทนเงินสด 1 ใบ มูลค่าใบละ – (จากปกติรับ 100.-)

 • 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน สิทธิ์มีจำนวนจำกัดรวม 1,050 สิทธิ์ทั่วประเทศ

 • จำกัด 350 สิทธิ์ต่อวันทั่วประเทศ รับสิทธิ์ระหว่าง 27-29 พ.ย. 63

 • สามารถสะสมยอดการใช้จ่ายในแอปดอลฟิน วอลเล็ท ภายในวันที่ซื้อสินค้าเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น

 • E-coupon มูลค่า – สำหรับซื้อสินค้าในครั้งถัดไป ยอดซื้อของลูกค้าต้องเท่ากับ หรือมากกว่ามูลค่าที่แสดงบน E-coupon (หากต่ำกว่าจะไม่สามารถใช้คูปองได้)

 • E-coupon นี้มีอายุการใช้งาน 1 เดือนนับจากวันที่กดรับคูปอง

 • จำกัดการใช้ E-coupon 1 ใบกลับการใช้จ่ายต่อ 1 เซลล์สลิปกับร้านค้าที่รับการจ่ายเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ท และร่วมรายการเท่านั้น

เงื่อนไขรับ E-Coupon บัตรกำนัลแทนเงินสดมูลค่า 1,000.-  

 • ทานอาหารหรือช้อปครบ 10,000.- ขึ้นไป ในร้านค้าทุกประเภทที่ร่วมรายการ รับฟรี E-Coupon บัตรกำนัลแทนเงินสด 1 ใบ มูลค่าใบละ 1,000.-

 • 1สิทธิ์/ ท่าน/วัน (สิทธิ์มีจำนวนจำกัดรวม 5,600 สิทธิ์ทั่วประเทศ)

 • จำกัด 100 สิทธิ์ต่อวันทั่วประเทศ (รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 พ.ย 63 – 10 ม.ค. 64)

 • สามารถสะสมยอดการใช้จ่ายในแอปดอลฟิน วอลเล็ท ภายในวันที่ซื้อสินค้าเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น

 • E-coupon มูลค่า1,000.- สำหรับซื้อสินค้าครั้งต่อไป

 • ยอดซื้อของลูกค้าต้องเท่ากับ หรือมากกว่ามูลค่าที่แสดงบน E-coupon (หากต่ำกว่าจะไม่สามารถใช้คูปองได้)

 • E-coupon นี้มีอายุการใช้งาน 1 เดือนนับจากวันที่กดรับคูปอง • จำกัดการใช้ E-coupon 1 ใบ กับการใช้จ่ายต่อ 1 เซลล์สลิปกับร้านค้าที่รับการจ่ายเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ท และร่วมรายการเท่านั้น

เงื่อนไขรับ E-Coupon บัตรกำนัลแทนเงินสดมูลค่า 2,000.-

 • ช้อปครบ 50,000.-ขึ้นไป ในร้านค้าประเภทแฟชั่นที่ร่วมรายการ หรือร้าน CLARINS SKIN SPA หรือร้าน THREE รับฟรี E-Coupon บัตรกำนัลแทนเงินสด 1 ใบ มูลค่าใบละ 2,000.-

 • 1 สิทธิ์/ ท่าน/วัน

 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัดรวม 450 สิทธิ์ทั่วประเทศตลอดแคมเปญ

 • รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 พ.ย 63 – 10 ม.ค. 64 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

 • สามารถสะสมยอดการใช้จ่ายในดอลฟิน วอลเล็ท ภายในวันที่ซื้อสินค้าเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น

 • E-coupon มูลค่า 2,000.- สำหรับซื้อสินค้าครั้งต่อไป

 • ยอดซื้อของลูกค้าต้องเท่ากับ หรือมากกว่ามูลค่าที่แสดงบน E-coupon (หากต่ำกว่าจะไม่สามารถใช้คูปองได้)

 • E-coupon นี้มีอายุการใช้งาน 1 เดือนนับจากวันที่กดรับคูปอง

 • จำกัดการใช้ E-coupon 1 ใบกับการใช้จ่ายต่อ 1 เซลล์สลิปกับร้านค้าที่รับการจ่ายเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ท และร่วมรายการเท่านั้น

เงื่อนไขรับ E-Coupon บัตรกำนัลแทนเงินสดมูลค่า 5,000.-

 • ช้อปครบ 100,000.- ขึ้นไป ในร้านค้าประเภทแฟชั่นที่ร่วมรายการ หรือร้าน CLARINS SKIN SPA หรือร้าน THREE รับฟรี E-Coupon บัตรกำนัลแทนเงินสด 1 ใบ มูลค่าใบละ 5,000.-

 • 1สิทธิ์/ ท่าน/วัน

 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัดรวม 150 สิทธิ์ทั่วประเทศตลอดแคมเปญ

 • รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 พ.ย 63 – 10 ม.ค. 64 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

 • สามารถสะสมยอดการใช้จ่ายในดอลฟิน วอลเล็ท ภายในวันที่ซื้อสินค้าเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น

 • E-coupon มูลค่า 5,000.- สำหรับซื้อสินค้าครั้งต่อไป

 • ยอดซื้อของลูกค้าต้องเท่ากับ หรือมากกว่ามูลค่าที่แสดงบน E-coupon (หากต่ำกว่าจะไม่สามารถใช้คูปองได้)

 • E-coupon นี้มีอายุการใช้งาน 1 เดือนนับจากวันที่กดรับคูปอง

 • จำกัดการใช้ E-coupon 1 ใบกับการใช้จ่ายต่อ 1 เซลล์สลิป กับร้านค้าที่รับการจ่ายเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ท และร่วมรายการเท่านั้น