CPN HUg Thai แจกส่วนลด 50 บาท

ฮักไทย ไทยช่วยไทยรวมใจช้อป ลดสูงสุด 90% 

พิเศษ! ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ กดรับคูปองส่วนลด 50 บาท จากดอลฟิน วอลเล็ท 

ฮักไทย ไทยช่วยไทยรวมใจช้อป ลดสูงสุด 90% 

พิเศษ! ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ กดรับคูปองส่วนลด 50 บาท จากดอลฟิน วอลเล็ท 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • กดรับคูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับซื้อสินค้าใดๆ ที่ Central Pattana เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 500 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด)

 • ร้านค้าที่ร่วมรายการ : ทุกร้านค้าที่รับชำระด้วย แอปพลิเคชั่น ดอลฟิน วอลเล็ท ภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ เซ็นทรัล เวิลด์, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัล พระราม 3, เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัล รามอินทรา, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล เวสต์เกต, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์, เซ็นทรัล วิลเลจ, เซ็นทรัล มหาชัย, เซ็นทรัล ศาลายา, เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล เชียงราย, เซ็นทรัล ขอนแก่น, เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช, เซ็นทรัล ชลบุรี, เซ็นทรัลมารีนา, เซ็นทรัล นครราชสีมา, เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช, เซ็นทรัล พิษณุโลก, เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า, เซ็นทรัล ระยอง, เซ็นทรัล ลำปาง, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, เซ็นทรัล สุราษฏร์ธานี, เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย, เซ็นทรัล อุดรธานี, เซ็นทรัล อุบลราชธานี

 • สามารถกดรับสิทธิ์ได้ ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม2564

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัดสูงสุด 4 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

 • จำกัด 400 สิทธิ์/วัน, จำกัดสูงสุด 21,600 สิทธิ์/แคมเปญ

 • โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในวันที่กดรับสิทธิ์ หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.