ประกันโควิด คืนเงินโบนัสเป็นร้อยให้ความคุ้มครองเป็นล้านกับ Dolfin Insure

ประกันโควิด
ประกันโควิด

เราติดยัง? ถามตัวเองทุกวัน
ซื้อประกันโควิดกับ Dolfin Insure ไว้ดีกว่าไม่ต้องคอยกังวล

โปรโมชั่นพิเศษ! รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 100 บาท และให้ความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท

แถมยังคุ้มครองไวรัสโคโรนาทุกสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์ใหม่จากอินเดีย

สแกน QR ด้านล่างเพื่อโหลดแอป Dolfin และซื้อประกัน

มีทั้งหมด 3 แผนประกันให้เลือกได้ตามใจ

📝 เบี้ยประกัน 299 บาท ให้ความคุ้มครอง 100,000 บาท รับโบนัสเงินคืน 50 บาท

📝 เบี้ยประกัน 499 บาท ให้ความคุ้มครอง 500,000 บาท รับโบนัสเงินคืน 75 บาท

📝 เบี้ยประกัน 899 บาท ให้ความคุ้มครอง 1,000,000 บาท รับโบนัสเงินคืน 100 บาท

ซื้อเร็ว คุ้มครองเร็ว หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก  https://dolfin.onelink.me/uScW/a2f444df

เราติดยัง? ถามตัวเองทุกวัน
ซื้อประกันโควิดกับ Dolfin Insure
ไว้ดีกว่าไม่ต้องคอยกังวล

โปรโมชั่นพิเศษ! รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 100 บาท
ให้ความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
แถมยังคุ้มครองไวรัสโคโรนาทุกสายพันธุ์
รวมถึงสายพันธุ์ใหม่จากอินเดีย

คลิกที่นี่เพื่อซื้อประกัน

มีทั้งหมด 3 แผนประกันให้เลือกได้ตามใจ

📝 เบี้ยประกัน 299 บาท ให้ความคุ้มครอง 100,000 บาท รับโบนัสเงินคืน 50 บาท

📝 เบี้ยประกัน 499 บาท ให้ความคุ้มครอง 500,000 บาท รับโบนัสเงินคืน 75 บาท

📝 เบี้ยประกัน 899 บาท ให้ความคุ้มครอง 1,000,000 บาท รับโบนัสเงินคืน 100 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนด

รับดอลฟินโบนัสเมื่อซื้อประกันรถยนต์ผ่าน Dolfin Insure
แคมเปญระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64

เงื่อนไขโปรโมชั่น
• ลูกค้าจะได้รับดอลฟินโบนัสมูลค่า 10% ของเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระ (หลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) เมื่อซื้อประกันรถยนต์ผ่าน Dolfin Insure และชำระค่าเบี้ยประกันสำเร็จในช่วงระยะเวลาแคมเปญ โดยมูลค่าดอลฟิน โบนัสสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับต่อการชำระเบี้ยประกันภัยหนึ่งครั้งจะไม่เกิน 2,000 บาท
• ลูกค้าจะต้องใช้ดอลฟินโบนัสภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ดอลฟินโบนัสได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/dolfinbonus/
• โปรดใช้ดอลฟินโบนัสประกอบการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป
• กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
• สิทธิพิเศษนี้ไม่นับเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการ ฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และบริษัทสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิ์พิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการการซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกยกเลิก
• หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
• ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.