สมัครปั้ป รับความคุ้มครองประกันภัย COVID-19 ทันที 60 วัน

Slider
Slider

แค่สมัครและยืนยันตัวตนกับแอป Dolfin วันนี้

ก็รับความคุ้มครอง COVID-19 ฟรีทันที 60 วัน

Slider
Slider

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • สิทธิพิเศษนี้มอบให้โดยอัตโนมัติ สำหรับลูกค้า Dolfin Wallet ที่สมัครและยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 เท่านั้น
  • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้ (เช่น โบนัส 50 บาท) และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  • เมื่อท่านยืนยันตัวตนสำเร็จ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือน Notification ผ่านแอป Dolfin ในวันถัดไป เพื่อยืนยันสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus(2019-nCoV)) ตามเงื่อนไขนี้ ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ภายใน 18.00 ของวันที่ท่านได้รับ Notification ยืนยันการรับสิทธิ์ เพื่อทำการยกเลิกสิทธิพิเศษนี้
  • ภายใน 4 วันทำการ หลังจากได้รับ Notification ท่านจะได้รับ sms ยืนยันความคุ้มครองจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งความคุ้มครองจะมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ท่านยืนยันตัวตนสำเร็จ
  • เพื่อการพิจารณาออกกรมธรรม์ตามสิทธิพิเศษนี้ ท่านรับทราบว่า ผู้ให้บริการ Dolfin Wallet ต้องส่งข้อมูลที่จำเป็นของท่านให้แก่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด
  • ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คือ ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่พนักงานในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป และกลุ่มเซ็นทรัล เจดี