ลูกค้า Dolfin Wallet รับฟรี 200 Reward Coin สำหรับอ่านการ์ตูน และนิยายกับทาง Comico

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชัน

– ลูกค้า Dolfin Wallet รับฟรี 200 Reward Coin สำหรับอ่านการ์ตูน และนิยายกับทาง Comico

– จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน สูงสุด 5,000 สิทธิ์ / เดือน

– ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 2563

– จำกัดการใช้รหัสได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 comico ID

– รหัสไม่สามารถโอน หรือจำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

– Reward Coin มีอายุการใช้งาน 5 วันนับจากวันที่ได้รับ Reward Coin

– Reward Coin สามารถใช้สำหรับการ “เช่า” การ์ตูนในส่วน Webcomic หรือนิยายในส่วน Webnovel ที่มีรูป Reward Coin ระบุไว้เท่านั้น

– สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้ Dolfin Wallet เท่านั้น

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดและขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า – สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dolfinthailand.com/discover หรือ Call Center 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 20.00 น.