รับคูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้า/เติมเงินมูลค่าตั้งแต่ 100 บาท/เซลล์สลิป ที่ CODASHOP และชำระเงินด้วยแอปดอลฟิน วอลเล็ท จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

รับคูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้า/เติมเงินมูลค่าตั้งแต่ 100 บาท/เซลล์สลิป

ที่ CODASHOP และชำระเงินด้วยแอปดอลฟิน วอลเล็ท

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

แคมเปญระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2564 – 5 กรกฎาคม 2564

รับคูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้า/เติมเงินมูลค่าตั้งแต่ 100 บาท/เซลล์สลิป

ที่ CODASHOP และชำระเงินด้วยแอปดอลฟิน วอลเล็ท

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

แคมเปญระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2564 – 5 กรกฎาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้ารับคูปองส่วนลด 50 บาทเมื่อซื้อสินค้า/เติมเงินมูลค่าตั้งแต่ 100 บาท/เซลล์สลิป ที่ CODASHOP และชำระเงินด้วยแอปดอลฟิน วอลเล็ท

 • คูปองส่วนลด 50 บาท ใช้สำหรับการซื้อสินค้า/เติมเงิน CODASHOP เมื่อซื้อสินค้า/เติมเงินมูลค่าตั้งแต่ 100 บาท/เซลล์สลิป

 • คูปองมีอายุ 7 วัน นับจากวันที่ได้รับ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

เงื่อนไขทั่วไป

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้ ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.