FIN BOX เปิดกี่ทีก็มีแต่ความฟิน เปิดกล่องรับของขวัญสุดเซอไพรส์ เมื่อสแกนจ่ายขั้นต่ำ 40 บาท/ใบเสร็จ

FIN BOX เปิดกี่ทีก็มีแต่ความฟิน

เปิดกล่องรับของขวัญสุดเซอไพรส์ เมื่อสแกนจ่ายขั้นต่ำ 40 บาท/ใบเสร็จ

1 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 เมษายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยแอปดอลฟิน วอลเล็ท ตั้งแต่ 40 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ณ ร้านค้าที่รับชำระด้วยแอปดอลฟิน วอลเล็ท (ทั้งนี้ ไม่รวมการโอนเงิน การเติมเงิน หรือ จ่ายบิล) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 ลูกค้ารับสิทธิ์กดเลือกกล่องของขวัญเพื่อรับคูปองส่วนลดหรือสิทธิพิเศษสำหรับใช้ในครั้งถัดไป

 • การกดกล่องของขวัญลูกค้าจะต้องทำการกดหลังจากการชำระเงินทันที กรณีที่ลูกค้าออกจากหน้ากล่องของขวัญไปแล้วลูกค้าจะไม่สามารถกลับมากดรับสิทธิ์ได้อีกครั้ง

 • โดยลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับคูปองหรือสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าแตกต่างกัน ซึ่งคูปองหรือสิทธิพิเศษ ได้แก่

  • คูปองส่วนลด 5 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 10 บาท

  • คูปองส่วนลด 10 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 20 บาท

  • คูปองส่วนลด 20 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 40 บาท

  • คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 100 บาท

  • คูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 200 บาท

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 1 บาท

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 5 บาท

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 10 บาท

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 20 บาท

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 50 บาท หรือ

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 100 บาท

 •  คูปองส่วนลด หรือ ดอลฟินโบนัสมีอายุ 15 วันนับจากวันที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องใช้ประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • จำกัดสิทธิ์ 5 สิทธิ์/วัน/คน และจำกัดสูงสุด 30 สิทธิ์/คน/เดือน

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่นับเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และบริษัทสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิ์พิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการการซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.