สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด รับคะแนนสะสม 7 เท่า

ผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด รับคะแนนสะสม 7 เท่า

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย.  2563

เงื่อนไขโปรโมชัน

– สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด ยกเว้นบัตรฯซิตี้ รีวอร์ด ทอง
– รับ 500 คะแนนเมื่อผูกบัตรฯ ซิตี้ รีวอร์ด ครั้งแรกกับดอลฟิน วอลเล็ทและมียอดใช้จ่ายครั้งแรกตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป/ เซลส์สลิป
– รับคะแนนสะสม 7 เท่าเมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรฯ ซิตี้ รีวอร์ด ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท โดยคะแนนสะสม 7 เท่าเกิดจากคะแนนสะสมปกติ 2 เท่าและคะแนนสะสมพิเศษ 5 เท่า ทั้งนี้ คะแนนสะสมพิเศษจะโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการ
– จำกัดคะแนนสะสมพิเศษ สำหรับยอดใช้จ่ายในแคมเปญ Citi Rewards e-Wallet สูงสุด 9,000 บาท/บัตรฯ/เดือน หรือ 5,540 คะแนน โดยรวมยอดบัตรหลักและบัตรเสริม ยอดใช้จ่ายที่เกินจากที่กำหนดจะได้รับคะแนนปกติ
– สงวนสิทธิ์การร่วมโปรโมชั่นเฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียนผ่านทาง SMS โดยการพิมพ์ RWEW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือ ทางเว็บไซต์ https://www.citibank.co.th/th/forms/campaign-registration.htm ภายในวันที่ 30 ก.ย. 63 เท่านั้น
– สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
– ระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563
– ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
– ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้