สมัครใช้งานแอปวันนี้รับดอลฟินโบนัสฟรีทันที 30 บาท

open

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด รับคะแนนสะสม 7 เท่า

Dolfin x Citi Rewards

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564

เงื่อนไขโปรโมชัน

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้ารับฟรีคูปองแทนเงินสด 50 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วย Citi Rewards Card ผ่านดอลฟินวอลเล็ทขั้นต่ำ 300 บาท/เซลส์สลิป

 • จำกัดการได้รับคูปองแทนเงินสด 2 สิทธิ์/ผู้ใช้/เดือน รวม 2,000 สิทธิ/เดือน รวมทั้งสิ้น 6,000 สิทธิตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาทสามารถใช้เป็นส่วนลดเมื่อทำรายการขั้นต่ำ 300 บาท/เซลส์สลิป ด้วย Citi Rewards Card ผ่านดอลฟินวอลเล็ท ณ ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท

 • คูปองมีอายุ 14 วันนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือ ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.