เงื่อนไขโปรโมชันบัตรเครดิตซิตี้

รายละเอียดโปรโมชัน

รับเงินคืนเข้าแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet สูงสุด 200 บาท เพียงผูกและใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ผ่านแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet

 • เดือนที่ 1:มียอดใช้จ่าย 1 ครั้ง รับเงินคืนเข้าแอป Dolfin Wallet จำนวน 100 บาท

 • เดือนที่ 2:มียอดใช้จ่าย 1 ครั้ง รับเงินคืนเข้าแอป Dolfin Wallet จำนวน 50 บาท

 • เดือนที่ 3:มียอดใช้จ่าย 1 ครั้ง รับเงินคืนเข้าแอป Dolfin Wallet จำนวน 50 บาท

เงื่อนไข

 • ระยะเวลาโปรโมชัน 1ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562

 • จำกัด 1สิทธิ์ / ผู้ใช้ / Dolfin Wallet ID

 • สิทธิ์เริ่มต้นในรอบเดือนที่ผูกบัตรเครดิต จำกัดการเงินคืน 1 ครั้ง/ เดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง มูลค่ารวมไม่เกิน 200 บาท ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน

 • การนับเดือนจะนับตามวันที่ดังนี้ 1 ต.ค. 62 – 31 ต.ค. 62, 1 พ.ย. 62 – 30 พ.ย. 62 และ 1 ธ.ค.62 – 31 ธ.ค. 62โดยเงินคืนเริ่มนับเดือนที่ 1 จากวันที่ผู้ถือบัตรผูกบัญชีบัตรเครดิตซิตี้กับDolfin Wallet และมีการใช้จ่าย

ตัวอย่าง: ผู้ถือบัตรผูกบัญชีบัตรเครดิตซิตี้ใน Dolfin Wallet และมีการใช้จ่ายวันที่ 15 พ.ย. 62และ 15 ธ.ค. 62 ดังนั้นเดือนที่1 คือวันที่ 1 พ.ย. 62 – 30 พ.ย. 62 และเดือนที่ 2 คือวันที่1ธ.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62จากตัวอย่างนี้จะไม่มีเดือนที่ 3เนื่องจากว่ารายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62จากตัวอย่าง ผู้ถือบัตรได้รับเงินคืนเข้าแอป Dolfin Wallet 150 บาท จากการผูกบัญชีบัตรเครดิตซิตี้และมีรายการใช้จ่ายวันที่ 15 พ.ย. 62 ได้รับเงินคืน 100 บาท และวันที่ 15 ธ.ค. 62 ได้รับเงินคืน 50บาท

 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และบัตรเดบิตซิตี้ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานDolfin Wallet หากพบว่าลูกค้าใช้ Dolfin Wallet ผิดวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามโปรโมชันคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ได้รับเงินคืน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959ได้ทุกวันตั้งแต่ 00 น. ถึง 22.00 น.