Chabuton – ส่วนลด 50% ที่ Chabuton สำหรับเมนู เอบิ ราเมน (S) หรือ การ์ลิค โทเมโท่ ราเมน (S) ในราคาเพียง 114 บาท

ส่วนลด 50% ที่ Chabuton สำหรับเมนู เอบิ ราเมน (S) หรือ การ์ลิค โทเมโท่ ราเมน (S)

ในราคาเพียง 114 บาท (จาก 229 บาท)

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

รับสิทธิ์ได้ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • กดรับคูปองเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 50% สำหรับเมนู เอบิ ราเมน (S) หรือ การ์ลิค โทเมโท่ ราเมน (S) เหลือเพียง 114 บาท (จาก ราคาปกติ 229 บาท) ณ Chabuton ทุกสาขาที่ร่วมรายการ เมื่อชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท

  • กดรับคูปองเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 50% สำหรับเมนู เอบิ ราเมน (S) หรือ การ์ลิค โทเมโท่ ราเมน (S) เหลือเพียง 114 บาท (จาก ราคาปกติ 229 บาท) ณ Chabuton ทุกสาขาที่ร่วมรายการ เมื่อชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท

  • สิทธิพิเศษนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (ระหว่างเวลา 13.00 – 24.00 น.)

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และจำกัดสูงสุด 500 สิทธิ์/แคมเปญ

  • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่รับสิทธิ์ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น.

  • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

  • ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี)

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

  • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น