พิเศษ! สำหรับพนักงานในเครือ Central Group เท่านั้น เมื่อสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านบริการคลิกสั่งไวไม่รอคิว หรือ คลิกสั่งไวไร้สัมผัส ใน Dolfin Wallet 100 บาทขึ้นไป รับคะแนนสะสม The1 จำนวน 100 คะแนน

พิเศษ! สำหรับพนักงานในเครือ Central Group เท่านั้น

เมื่อสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านบริการคลิกสั่งไวไม่รอคิว หรือ คลิกสั่งไวไร้สัมผัส

ใน Dolfin Wallet 100 บาทขึ้นไป

รับคะแนนสะสม The1 จำนวน 100 คะแนน

จำกัด 3,000  สิทธิ์/แคมเปญ

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 63

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

– เมื่อสั่งอาหารหรือสินค้า ผ่านบริการ คลิกสั่งไวไม่รอคิว หรือ คลิกสั่งไวไร้สัมผัส ใน Dolfin Wallet ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป รับคะแนนสะสม The1

– ลูกค้าจะได้รับคะแนน หลังจากชำระเสร็จสิ้­นแล้ว 1 วันทำการ ทั้งนี้จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอป Dolfin Wallet

– คะแนนที่ได้รับจะยังไม่โอนเข้าบัญชี The1 จนกว่าลูกค้าจะทำการเชื่อมบัญชี The1 กับกระเป๋าเงินแล้วเท่านั้น

– ในกรณีไม่เคยเป็นสมาชิก The1 โปรดลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก The1 และเชื่อมบัญชีกับกระเป๋าเงินให้แล้วเสร็จก่อนการซื้อสินค้าหรือบริการ

– เงื่อนไขการใช้คะแนนเป็นไปตามที่ The1 กำหนด

– คะแนนที่ได้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

– จำกัด 1 สิทธิ์/วัน จำกัด 3 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และจำกัดสูงสุด 3,000 สิทธิ์/แคมเปญ

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น

– เงื่อนไขในการรับคะแนนเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่มีการใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet กรณีพบปัญหา กรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.