ซื้อ e-Voucher FamilyMart (“e-Voucher ”) ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟินไ

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ e-Voucher FamilyMart (“e-Voucher ”) ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟินได้

โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า e-Voucher ดังกล่าวผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ e-Voucher FamilyMart (“e-Voucher ”) ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟินได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า e-Voucher ดังกล่าวผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ e-Voucher ได้ 2 แบบคือ

  • ลูกค้าซื้อ e-Voucher FamilyMart ในราคา 100 บาทรับ e-Voucher มูลค่า 120 บาท

  • ลูกค้าซื้อ e-Voucher FamilyMart ในราคา 120 บาทรับ e-Voucher มูลค่า 150 บาท

 • ไม่จำกัดสิทธิ์ในการซื้อ e-Voucher

 • e-Voucher Family Mart รวม 10,000 สิทธิ์/แคมเปญ (5,000 สิทธิ์/e-Voucher)

 • e-Voucher สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564

 • ช่วงระยะเวลาแคมเปญระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อ e-Voucher

 1. การซื้อ e-Voucher

  • ลูกค้าสามารถซื้อ e-Voucher ได้จากแอปพลิเคชั่นดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและได้มีการส่งมอบ e-Voucher ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อ e-Voucher ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อ e-Voucher เช่น ไม่ได้รับ e-Voucher ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 2. การใช้ e-Voucher

  • เมื่อลูกค้าทำการกดใช้งาน e-Voucher แล้ว จะต้องให้ทางร้านค้าทำการสแกน QR Code เพื่อใช้งาน e-Voucher

  • เงื่อนไขการใช้ e- Voucher เป็นไปตามที่กำหนดใน e-Voucher ของแต่ละร้านค้า

  • บริษัทฯเป็นเพียงช่องทางการขาย e-Voucher เท่านั้น หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้  e-Voucher  ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหรือการเข้าพัก ลูกค้าสามารถติดต่อผู้ออก                        e-Voucher ได้โดยตรง

 3. อื่นๆ

  • หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้ e-Voucher ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิก e-Voucher ที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.