จ่ายผ่านแอปดอลฟินวอลเล็ทที่ Family Mart ตั้งแต่ 75 บาท รับส่วนลดทันที 5 บาท

ช้อปที่ Family Mart ครบ 90 บาท ลดทันทีรวม 15 บาท

(เฉพาะเวลา 22.00 น. - 6.00 น.)

เริ่ม 17 มี.ค. 64 เวลา 22.00 น. ถึง  31 มี.ค. 64 เวลา 6.00 น. 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

* ช้อปที่ Family Mart ครบ 90 บาท รับส่วนลด 10 บาท จากร้าน Family Mart โดยสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก The1 เท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียเพิ่มเติมที่ https://corporate.tops.co.th/uncategorized/เงื่อนไขโปรโมชั่น-15/   หรือสอบถามพนักงาน Family Mart ณ จุดขาย

** จ่ายผ่านแอปดอลฟินวอลเล็ทที่ Family Mart ตั้งแต่ 80 บาท/เซลส์สลิป รับส่วนลดทันที 5 บาท

  • ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเฉพาะการใช้จ่ายที่ Family Mart ระหว่างช่วงเวลา 22.00 น.  – 6.00 น. เท่านั้น

  • ระยะเวลาแคมเปญระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 22.00 น. ถึง 31 มีนาคม 2564 เวลา 6.00 น.

  • จำกัด 5 สิทธิ์/คน

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.