จ่ายผ่านแอปดอลฟินวอลเล็ทที่ Family Mart ตั้งแต่ 75 บาท รับส่วนลดทันที 5 บาท

Family Mart Instant Discount

แคมเปญระหว่างวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ช้อปที่ Family Mart ครบ 90 บ. รับส่วนลด 15 บาท จากร้าน Family Mart โดยสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก The1 เท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียเพิ่มเติมที่ https://corporate.tops.co.th/uncategorized/ หรือสอบถามพนักงาน Family Mart ณ จุดขาย

 • จ่ายผ่านแอปดอลฟินวอลเล็ทที่ Family Mart ตั้งแต่ 75 บาท/เซลส์สลิป รับส่วนลดทันที 5 บาท

 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเฉพาะการใช้จ่ายที่ Family Mart ระหว่างช่วงเวลา 22.00 น. – 6.00 น. เท่านั้น

 • ระยะเวลาแคมเปญระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.00 น. ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 6.00 น.

 • จำกัด 5 สิทธิ์/คน

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.