สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

ฟินสองต่อรับเงินฟรีติดกระเป๋าทันที 50 บาทและส่วนลดพิเศษที่แฟมิลี่มาร์ท

Slider
Slider

โหลดแล้ว รับความฟิน 2 ต่อ

ต่อที่ 1 รับฟรี! เงินติดกระเป๋า 50 บาท
*เฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้งานใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562

(รางวัลเงินโบนัสนี้จะหมดอายุภายในวันที่ 10 ก.ย. 2562)

ต่อที่ 2 เลือกรับส่วนลด 15 บาทที่ Family Mart เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 70 บาท/ เซลล์สลิป จากชุดคูปอง Welcome Pack
เฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้งานใหม่และกดรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 (คูปองสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562)
สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บัตรเติมเงิน นมผงสูตรสำหรับเด็ก น้ำตาล สินค้าการกุศล และกระเช้าของขวัญ

เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล


คูปองพิเศษสำหรับคุณ


จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้งาน


คูปองอื่นๆ ที่คุณน่าจะฟิน


เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่น
ต่อที่ 1 รับฟรี! เงินติดกระเป๋า 50 บาท
o เงินติดกระเป๋า 50 บาทจะโอนเข้าใน Dolfin Wallet ของลูกค้าภายหลังจากสมัครใช้บริการและยืนยันตัวตนสำเร็จผ่าน Dolfin Wallet Application ในช่วงเวลาโปรโมชั่น
o ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้
o จำกัด 1 สิทธิ์/ Dolfin Wallet ที่เปิดใช้บริการระหว่างวันที่ 27 ก.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2562
o เงินติดกระเป๋าจะหมดอายุภายในใช้ได้ถึงวันที่ 10 ก.ย. 2562

ต่อที่ 2 คูปองส่วนลด 15 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 70 บาท/ เซลล์สลิป ที่ Family Mart จากชุดคูปอง Welcome Pack
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชุดคูปอง Welcome Pack เฉพาะผู้สมัครใช้งานใหม่ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดและกดรับสิทธิ์ชุดคูปอง Welcome Pack ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2562 (คูปองสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562)
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับคูปองที่อยู่ใน Dolfin Wallet Application เท่านั้น
o ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา (ตามที่ระบุไว้ในคูปองเมื่อกดใช้คูปอง) หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
o ในการใช้คูปองท่านจะต้องแสดงคูปองดังกล่าวพร้อมทั้งใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet กับร้านค้าที่ร่วมรายการ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
o ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสิทธิ์คูปองที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และเรียกคืนคะแนนสะสมพิเศษ The 1 Point ที่ได้จากการทำรายการที่ยกเลิกออกจากบัญชี The 1 ของสมาชิก
o การใช้จ่าย Dolfin wallet มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสม The 1 Point เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับโปรโมชั่นต่อที่ 1 และต่อที่ 2
o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นๆ ได้
o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
o บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
o หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
o บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
o สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin Wallet เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 4 ทุ่ม