รับคะแนน The 1 สูงสุด 5 เท่า

รับคะแนน The 1 สูงสุด 5 เท่า

เมื่อผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
และสแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

สแกนเพื่อผูกบัตร

รับคะแนน The 1 สูงสุด 5 เท่า

เมื่อผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
และสแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

คลิกเพื่อผูกบัตร

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน กับ Dolfin Wallet และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวผ่าน Dolfin Wallet ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.63 – 30 ก.ย. 65

 2. สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม The 1 ในอัตราพิเศษตามที่ระบุด้านล่างนี้ ทุกๆ การใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป 25 บาท โดยจำนวนคะแนนที่สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับจะแตกต่างกันตามหน้าบัตรและร้านค้าที่มีการใช้จ่ายดังนี้

  • บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์

   รับคะแนนสะสม The 1 x4 เมื่อใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล , ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน , Payless ShoeSource, Tops, Central Food Hall, Matsumoto Kiyoshi, Supersports และร้านค้าในเครือ CRC Sports, Marks & Spencer, Komonoya, B2S, MUJI, ร้านอาหารในเครือ Central Restaurants Group (ยกเว้น Auntie Anne’s, Mister Donut, KFC และ Kowlune), Segafredo Zanetti Espresso หรือ EatThai (Market) ทุกยอดใช้จ่าย 25 บาท ต่อเซลล์สลิป รับ 4 คะแนนเดอะวัน

   รับคะแนนสะสม The 1 x3 เมื่อใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart หรือ Power Buy (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) ทุกยอดใช้จ่าย 25 บาท ต่อเซลล์สลิป รับ 3 คะแนนเดอะวัน

  • บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์

   รับคะแนนสะสม The 1 x5 เมื่อใช้จ่ายที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน , Payless ShoeSource, Supersports และร้านค้าในเครือ CRC Sports, Marks & Spencer, Komonoya,, B2S, MUJI, หรือ ร้านอาหารในเครือ Central Restaurants Group (ยกเว้น Auntie Anne’s, Mister Donut, KFC และ Kowlune) ทุกยอดใช้จ่าย 25 บาท ต่อเซลล์สลิป รับ 5 คะแนนเดอะวัน

   รับคะแนนสะสม The 1 x4 เมื่อใช้จ่ายที่ Tops, Central Food Hall, Segafredo Zanetti Espresso, EatThai (Market) หรือ Matsumoto Kiyoshi ทุกยอดใช้จ่าย 25 บาท ต่อเซลล์สลิป รับ 4 คะแนนเดอะวัน

   รับคะแนนสะสม The 1 x3 เมื่อใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart หรือ Power Buy (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) ทุกยอดใช้จ่าย 25 บาท ต่อเซลล์สลิป รับ 3 คะแนนเดอะวัน

 1. ในการได้รับคะแนนสะสม The 1 ตามอัตราที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้นนั้น รายละเอียดการโอนคะแนนมีดังนี้

  • คะแนนส่วนแรกที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (1 คะแนนจากการใช้จ่ายทุก 25 บาท) จะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่สมาชิกผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งขณะทำการชำระเงิน

  • คะแนนส่วนที่สองที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (1 คะแนนจากการใช้จ่ายทุก 25 บาท) จะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่สมาชิกผูกไว้กับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันที่ท่านใช้ในการชำระเงิน

  • คะแนนส่วนที่เหลือที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่ท่านผูกไว้กับ Dolfin Wallet ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ดำเนินการผูกบัญชีคะแนนสะสม The 1 กับ Dolfin Wallet คะแนนสะสม The 1 ดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีชั่วคราวที่อยู่ใน Dolfin Wallet จนกว่าท่านจะดำเนินการผูกบัญชีคะแนนสะสม The 1 กับ Dolfin Wallet โดยท่านสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสม The 1 ในบัญชีชั่วคราวดังกล่าวผ่านแอพพลิเคชั่น Dolfin Wallet ได้

 2. ดูเงื่อนไขเพิ่มเติม https://www.centralthe1card.com/th/promotion/shopping/dolfin-wallet.html

 3. หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 4. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.