รับดอลฟิน โบนัส 1,200 บาท เพียงสมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ และใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท (Dolfin Wallet)

รับดอลฟิน โบนัส 1,200 บาท* !!

ระยะเวลาการสมัคร 1 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

(ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท (Dolfin Wallet)

รับดอลฟิน โบนัส 1,200 บาท* !!

ระยะเวลาการสมัคร 1 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

(ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • เฉพาะผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่ ของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (ไม่เคยใช้บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน หรือ ยกเลิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) ซึ่งได้แจ้งชื่อและข้อมูลการติดต่อแก่บริษัทฯผ่านทางแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet ที่ลิ้งค์นี้ bit.ly/applyT1XDolfin0322 และทำการสมัครบัตรฯระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 โดยจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น

 • ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชันครบตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับอนุมัติ จะได้รับดอลฟิน โบนัส 1,200 บาท

 • จำกัดดอลฟิน โบนัส 1,200 บาทต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมจะคำนวณรวมกับบัญชีบัตรหลักโดยสิทธิประโยชน์ในรายการนี้มอบให้เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรหลักเท่านั้น

 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ถูกนับรวมได้แก่ยอดแลกเปลี่ยน/ซื้อเงินตราสกุลเงินต่างประเทศทุกกรณี,ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน, ยอดเบิกถอนเงินสด, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, การซื้อประกันทุกชนิด, การซื้อกองทุนรวม, การตัดชำระค่าสาธารณูปโภค (Central Pay all) และ/หรือการตัดชำระรายเดือนรายปี, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง (VOID), ยอดใช้จ่ายในหมวดภาษี, การซื้อสื่อโฆษณาผ่าน Facebook, การเติมเงิน e-wallet, ยอดใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อันได้มาในทางทุจริตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเจตนาโดยทุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย และกรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (TAX refund) เป็นต้น

 • ทางบริษัทจะส่งโค้ดให้ผู้ที่สะสมยอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขผ่านทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE  ในแท็บ คูปอง (COUPON) ลูกค้าต้องนำโค้ดไปกรอกในแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet โดยการเข้าที่แท็บ ฉัน (Me) เลือก รหัสโปรโมชัน (Promo Code) และใส่โค้ดที่ได้จากแอปพลิเคชัน UCHOOSE

 • ลูกค้าจะได้รับโค้ดภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาสะสมยอดใช้จ่ายตามที่กำหนด

 • โค้ดที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทฯผ่านทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE สามารถนำมากรอกเพื่อรับดอลฟิน โบนัส 1,200 บาท ในแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet ได้ถึงวันที่ 31 .. 65 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ทางบริษัทฯและแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet จะไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี

 • ดอลฟิน โบนัส มีอายุการใช้งานจนถึงวันที่ 30 เม.. 66 เท่านั้น

 • ดอลฟิน โบนัส ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 • พนักงานในเครือกรุงศรีฯไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้

 • บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้ดอลฟิน โบนัสไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว

 • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว

 • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด