Central Midnight Sale ช้อปปั๊ปรับคุ้มถึง 3 ต่อ

Central Midnight Sale ช้อปปั๊ปรับคุ้มถึง 3 ต่อ เมื่อสแกนจ่ายด้วย Dolfin Wallet
🧨ช้อปปั๊ปรับคูปองส่วนลด 100 บาท (เมื่อใช้จ่ายครบ 1,500 บาท/ ใบเสร็จ)
✨รับคืนสูงสุด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ผูกไว้
🛒 รับคะแนน The 1 x2🔥

ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2565 - 5 เมษายน 2565

Central Midnight Sale ช้อปปั๊ปรับคุ้มถึง 3 ต่อ เมื่อสแกนจ่ายด้วย Dolfin Wallet
🧨ช้อปปั๊ปรับคูปองส่วนลด 100 บาท (เมื่อใช้จ่ายครบ 1,500 บาท/ ใบเสร็จ)
✨รับคืนสูงสุด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ผูกไว้
🛒 รับคะแนน The 1 x2🔥

ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2565 - 5 เมษายน 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขรับคูปองส่วนลด 100 บาท

 • รับคูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหรือช้อปผ่าน Central Chat & Shop และ Call & Shop ขั้นต่ำ 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าก่อนหักส่วนลด) และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ  QR บัตรเครดิต)

 • คูปองส่วนลด 100 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลด สำหรับการซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหรือช้อปผ่าน Central Chat & Shop และ Call & Shop ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าก่อนหักส่วนลด) และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • รับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2565 – 5 เมษายน 2565

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ

 • คูปองส่วนลดหมดเขตการใช้ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565

เงื่อนไขรับคืนสูงสุด 5%

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด5% จากยอดสะสมต่อเดือน + รับคะแนนเดอะวันสูงสุด X5 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ด้วย Dolfin Wallet

ยอดช้อปสะสมต่อเดือน

เครดิตเงินคืน (บาท)

4,000-29,999 บ.

100

30,000 บ.ขึ้นไป

1,500

จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาทต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน และสูงสุด 3,000 บาทต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ

 • วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 : ลงทะเบียนทาง SMS ภายในวันที่ทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ DOL4 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222

 • วันที่ 1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65 : ลงทะเบียนทาง SMS ภายในวันที่ทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ DF2 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

เงื่อนไขทั่วไป:

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ Dolfin Wallet เท่านั้น

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสด ได้

 • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์

 • บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิกหรือปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง

 • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว

 • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น

 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง

 • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขเครดิตเงินคืนสูงสุด5%:

 • สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันต่อเดือนที่ Dolfin Wallet ระหว่าง วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 เดือนที่1 วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ม.ค. 65 / เดือนที่ 2 วันที่ 1 ก.พ. 65 – 28 ก.พ. 65/ เดือนที่ 3 วันที่ 1 มี.ค. 65 – 31 มี.ค. 65

 • สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันต่อเดือนที่ Dolfin Wallet ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65 เดือนที่ 1 วันที่ 1เม.ย.65-30เม.ย.65, เดือนที่ 2 วันที่ 1พ.ค.65-31พ.ค.65, เดือนที่ 3 วันที่ 1มิ.ย.65-30มิ.ย.65

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (หรือลงทะเบียนฟรีผ่าน Application UChoose ) ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกและครั้งเดียวตลอดรายการ และบริษัทฯจะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังจบสิ้นเดือน

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักต่อเดือนและสูงสุด 4,500 บาทตลอดรายการ

เงื่อนไขคะแนนเดอะวันสูงสุด X5 :

สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน กับ Dolfin Wallet และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวผ่าน Dolfin Wallet ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.centralthe1card.com

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรี

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 65 – 31 ก.ค. 65

 

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 4%* เฉพาะรูดเต็มเท่านั้น

 • ลงทะเบียนก่อนทำรายการเพียงครั้งเดียวผ่าน Uchoose ฟรี พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่นด้วย “รหัสลงทะเบียนของแต่ละห้างสรรพสินค้า” หรือ ส่ง sms พิมพ์ “รหัสลงทะเบียนของแต่ละห้างสรรพสินค้า (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081 927 9999 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายบริการของลูกค้า) รอรับข้อความยืนยันจากระบบ

  • รหัสลงทะเบียน เซ็นทรัลทุกสาขา : CEN

  • รหัสลงทะเบียน โรบินสันทุกสาขา : RBS

เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่
(บาท/เซลล์สลิป)

รับเครดิตเงินคืน (บาท)*

3,000 ขึ้นไป

100

10,000 ขึ้นไป

400

 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน/ห้างสรรพสินค้า โดยเครดิตเงินคืนจะเข้าภายในวันถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ

*เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืนสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรีทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์และ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว)

 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

 • สงวนสิทธิ์การให้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี นาว) เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 – 28 ก.พ. 65

 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน ต่อห้างสรรพสินค้า (รวมบริการผ่านช่องทาง Chat&Shop และ Call&Shop รวมถึงการใช้จ่ายผ่านช่องทาง Dolfin Wallet)

 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในวันถัดไปหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข

 • ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป

 • กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น

 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯในช่วงเวลาเดียวกันได้

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลักบริษัทฯ

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่นับรวม ยอดใช้จ่ายผ่านช่องทาง Wallet, ยอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ผ่าน Dolfin Wallet, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ ,ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ,การซื้อสินค้าจาก www.central.co.th ,Central App ,www.robinson.co.th , B2S, Muji, Supersports, Tops Market, Tops Superstore, Powerbuy, บัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล, บัตรของขวัญ , บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์, ศูนย์การค้าและร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan (EPP)

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทย

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65

 

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตกสิกรไทย เมื่อใช้จ่ายที่ Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet

รับ K Point เพิ่ม X8* เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 1,000 บาท

(จำกัดรับ K Point เพิ่มสูงสุด 960 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 3,840 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ)

ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ พิมพ์ WL (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ WL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ

 • ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน SMS และมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้า Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65

 • จำกัดรับ K Point เพิ่มสูงสุด 960 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 3,840 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

 • ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 1,000 บาท สามารถสะสมยอดรวมกันได้ Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet

 • เฉพาะรายการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ K Point เพิ่มในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการใช้จ่ายชำระค่าบริการรายเดือน ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน จ่ายบิล และค่าประกัน ผ่านช่องทาง Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

 • ตัวอย่างการคำนวณ K Point เช่น

 • นาย ก มียอดใช้จ่ายในเดือน มี.ค. 65 รายการ 1 ที่ True Money Wallet จำนวน 500 บาท รายการ 2 ที่ ShopeePay จำนวน 300 บาท รายการ 3 ที่ Dolfin จำนวน 300 บาท รายการ 4 ที่ Rabbit Line Pay จำนวน 300 บาท รวมยอดใช้จ่ายเดือน มี.ค. 65 เท่ากับ 1,400 บาท คำนวณ K Point ยอดใช้จ่ายสะสมที่ 1,000 บาท จะได้รับ K Point เพิ่ม X8 = 320 คะแนน

 • นาย ข มียอดใช้จ่ายในเดือน เม.ย. 65 รายการ 1 ที่ True Money Wallet จำนวน 1,000 บาท รายการ 2 ที่ ShopeePay จำนวน 1,000 บาท รายการ 3 ที่ Dolfin จำนวน 1,000 บาท รายการ 4 ที่ Rabbit Line Pay จำนวน 800 บาท รวมยอดใช้จ่ายเดือน เม.ย. 65 เท่ากับ 3,800 บาท คำนวณ K Point ยอดใช้จ่ายสะสม 3,000 บาท จะได้รับ K Point เพิ่ม X8 =960 คะแนน

 • บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ และบัตเครดิต Line Points ไม่สามารถร่วมรายการได้

 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์, รายการใช้จ่ายที่ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง

 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกรายการ หรือ เว็บไซต์มีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้ดำเนินการให้ K Point ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไปแล้ว ธนาคารจะเรียก K Point คืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีให้ K Point

 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับ K Point เพิ่มจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับ K Point

 • K Point ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้แบงก์

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 65 – 31 พ.ค. 65

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่าน E-wallet 

เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม ที่ Dolfin wallet / rabbit line pay / ShopeePay / Truemoney wallet

ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS เพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ EWAL (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลข บัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 โดยจะมีข้อความตอบกลับ ค่าส่งครั้งละ 3 บาท

ยอดใช้จ่าย/โปรแกรม

เครดิตเงินคืน

สะสมครบ 1,000 บาท

30 บาท ( สูงสุด 120 บาท )

5,000 บาท

200 บาท

( จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/เดือน หรือ 600 บาท/ท่าน ตลอดรายการ )

เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์สำหรับเครดิตเงินคืน:

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทย ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 65 เท่านั้น โดยการพิมพ์ EWAL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท /เดือน หรือ 600 บาท /ลูกค้า /ระยะเวลาโปรโมชั่น

 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณและบันทึกให้ในบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการโดยลูกค้าต้องคงสภาพสมาชิกบัตรเครดิตจนถึงวันที่ทำรายการมอบเครดิตเงินคืน

 • ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำต่อเซลส์สลิปและสามารถรวมเซลส์สลิปได้

 • ยกเว้นการใช้จ่ายน้ำมัน (gas station) ผ่านทุกวอลเล็ท

 • ไม่รวมใช้จ่าย LINE MAN Food Delivery ผ่าน Rabbit LINE Pay

 • ไม่รวมใช้จ่าย Shopee Food ผ่าน ShopeePay

 • ไม่รวมใช้จ่ายที่ร้าน 7-Eleven ผ่านทรู มันนี่วอลเล็ท

 • ยกเว้นการชำระบิล, ค่าบริการ ค่าประกัน หรือ easy pass สำหรับทุกวอลเล็ท

 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน

 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้า บริการ หรือการจัดจำหน่าย หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

 • UBCB86

เงื่อนไขรับคะแนน The 1 x2

ทุกๆ การใช้จ่ายครบ 25 บาท🔥 รับคะแนน The 1 x2

เมื่อใช้จ่ายที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ร้านค้าในเครือ CMG, Supersports และร้านค้าในเครือ CRC Sports, B2S, Baan&Beyond, Go Wow, KIS, Komonoya&Watts, Muji, Beautrium

เงื่อนไข

 • ทุกๆ 25 บาท ที่ชำระผ่านดอลฟิน วอลเล็ท (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ  QR บัตรเครดิต) ณ ร้านในเครือ Central Group รับคะแนนสะสม The 1 พิเศษ  รวม 2 เท่า (จากปกติ 1 คะแนน เป็น 2 คะแนน) ในกรณีที่ลูกค้าได้รับคะแนน The 1 พิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่นแล้ว ลูกค้าจะไม่มีสิทธิได้รับคะแนน The 1 พิเศษ จากรายการส่งเสริมการขายนี้อีก

 • ไม่จำกัดสิทธิ์/เดือน

 • คะแนน The1 รวม 2 เท่า (2 คะแนน) ประกอบด้วย

  • สมาชิก The1 เมื่อช้อปครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน

  • สแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน    วอลเลทให้สำเร็จก่อน ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้าผูกบัญชีสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 พิเศษภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

 • เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด · อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dolfinthailand.com/100t1pt/

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควรบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.