วิธีการเบิกใช้วงเงินผ่านตู้ K-ATM

เบิกถอนเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย ผ่าน K PLUS

1. คลิกที่ เบิกถอนวงเงิน

2. เลือก เบิกเงินสดที่ตู้ ATM

3. ใส่รหัสผ่าน K PLUS

4. ระบุจำนวนเงิน ที่ต้องการถอน

5. กดสแกน QR

6. สแกน QR Code ที่หน้าตู้ ATM

7. กดปุ่มยืนยัน การทำรายการที่ตู้ ATM