รับดอลฟินโบนัสคืน 5 %

อิ่ม ฟิน ช็อป จุใจกับดอลฟิน รับโบนัสเงินคืน 5%

ไม่เกิน 50 บาท/ครั้ง จำกัด 1 ท่าน 4 ครั้ง/เดือน

ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 – 30 ก.ย. 63

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

– เมื่อลูกค้าใช้จ่ายด้วยแอปพลิเคชั่น Dolfin Wallet ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ รับโบนัสเงินคืน 5% ของยอดใช้จ่ายในแต่ละครั้งในรูปแบบของ Dolfin Bonus โปรดศึกษาเงื่อนไขของ Dolfin Bonus เพิ่มเติมได้ที่ https://dolfinthailand.com/finfree50thb/

– ลูกค้าจะได้รับโบนัสเงินคืนครั้งละไม่เกิน 50 บาท/ครั้ง จำกัด 1 ท่าน 4 ครั้ง/เดือน

– ลูกค้าสามารถใช้ Dolfin Bonus ได้ภายในไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ได้รับ

– โบนัสเงินคืนไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– เงื่อนไขในการรับเงินคืนเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกการให้เงินคืนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินคืนที่ได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.

สมัครใช้งานแอปวันนี้รับโบนัสติดกระเป๋าฟรี 49 บาททันที