Burger King เมนูชุดพิเศษ ลดสูงสุด 50% ราคาเริ่มต้น 79 บาท

ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท กดรับคูปอง Burger King
เมนูชุดพิเศษ ลดสูงสุด 50% เริ่มต้น 79 บาท
แคมเปญระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2564

ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท
กดรับคูปอง Burger King
เมนูชุดพิเศษ ลดสูงสุด 50% เริ่มต้น 79 บาท
แคมเปญระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าดอลฟินวอลเล็ทเลือกรับคูปองแลกซื้อเมนูพิเศษ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน จาก 10 เมนูดังนี้:

 1. แลกซื้อ BBQ Bacon Cheese เนื้อ 1 ชิ้นและ coke 16 oz 1 แก้ว ราคา 79 บาท จากปกติ 194 บาท (จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ)

 2. แลกซื้อ BBQ Bacon Cheese หมู 1 ชิ้นและ coke 16 oz 1 แก้ว ราคา 79 บาท จากปกติ 194 บาท (จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ)

 3. แลกซื้อ Whopper jr เนื้อ 1 ชิ้น, ไก่ 4 ชิ้นและ coke 16 oz 1 แก้ว ราคา 149 บาท จากปกติ 273 บาท (จำกัดสิทธิ์รวม 1,500 สิทธิ์/แคมเปญ)

 4. แลกซื้อ Whopper jr หมู 1 ชิ้น, ไก่ 4 ชิ้นและ coke 16 oz 1 แก้ว ราคา 149 บาท จากปกติ 273 บาท (จำกัดสิทธิ์รวม 1,500 สิทธิ์/แคมเปญ)

 5. แลกซื้อ Cheeseburger เนื้อ 1 ชิ้น nuggets 5 ชิ้น และ coke 16 oz 1 แก้ว ราคา 119 บาท จากปกติ 253 บาท (จำกัดสิทธิ์รวม 1,500 สิทธิ์/แคมเปญ)

 6. แลกซื้อ Cheeseburger หมู 1 ชิ้น, nuggets 5 ชิ้น และ coke 16 oz 1 แก้ว ราคา 119 บาท จากปกติ 253 บาท (จำกัดสิทธิ์รวม 1,500 สิทธิ์/แคมเปญ)

 7. แลกซื้อ Double Fish’N Crisp 2 ชิ้น และ coke 16 oz 2 แก้ว ราคา 209 บาท จากปกติ 400 บาท (จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ)

 8. แลกซื้อ Chick’ N Crisp 1 ชิ้นและ Cheeseburger เนื้อ 1 ชิ้นราคา 119 บาท จากปกติ 234 บาท (จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ)

 9. แลกซื้อ Chick’ N Crisp 1 ชิ้นและ Cheeseburger หมู 1 ชิ้น ราคา 119 บาท จากปกติ 234 บาท (จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ)

 10. แลกซื้อ Flame Grill BBQ Cheese หมู 1 ชิ้นและ Tendercrisp ไก่ 1 ชิ้น ราคา 119 บาท จากปกติ 218 บาท (จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ)

 • กดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 20 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2564

 • สามารถใช้สิทธิ์ที่ร้าน Burger King ทุกสาขาที่ร่วมรายการ (ยกเว้นสาขาในสนามบินและสาขาสยามพารากอน) โดยต้องชำระเงินด้วย Dolfin Wallet เท่านั้น

 • คูปองนี้สามารถใช้ได้กับบริการทานที่ร้าน สั่งกลับบ้าน และ ไดร์ฟทรู ไม่สามารถใช้ผ่านเดลิเวอรี่

 • ราคาปกติของสินค้าอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา

 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • คูปองมีอายุ 7 วันหลังจากกดรับสิทธิ์

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.