1 ฟรี 1 ครัวซองต์รสกาแฟ ที่ร้าน Bun

รับคูปองเพื่อแลกซื้อครัวซองต์รสกาแฟ

1 ฟรี 1 (มูลค่า 28 บาท)

เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ทครบ 150 บาท ที่ร้านบัน

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565

 

คลิกเก็บคูปองเลย!

รับคูปองเพื่อแลกซื้อครัวซองต์รสกาแฟ 1 ฟรี 1 (มูลค่า 28.-)

เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ทครบ 150 บาท ที่ร้านบัน

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565

 

สแกนเก็บคูปองเลย!

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าสามารถกดรับคูปองเพื่อรับสิทธิ์ซื้อครัวซองต์รสกาแฟ 1 ฟรี 1 (ครัวซองต์รสกาแฟ 1 ชิ้นมูลค่า 28.-) เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ครบ 150 บาท (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต) ที่ร้านบัน ทุกสาขาที่รับชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท (ได้แก่ ร้านบันสาขา โลตัส ซีคอนสแควร์, โรบินสัน สุพรรณบุรี,โลตัส สมุทรสงคราม,โลตัส บางปะกอก, โลตัส ยโสธร, โลตัส รังสิต นครนายก, โลตัส หลักสี่, แพลทินัม ประตูน้ำ, เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์, เซ็นจูรี่ อนุเสาวรีย์, แจส คู้บอน, โลตัส มีนบุรี, บิ๊กซี บางนา, ซีคอน บางแค, เซ็นจูรี่ อ่อนนุช, โลตัส นครอินทร์, โลตัส ปากเกร็ด, โลตัส สมุทรสาคร, บิ๊กซี พระราม 2, บิ๊กซี ศรีนครินทร์, โลตัส ปทุมธานี, โลตัส อมตะนคร, บิ๊กซี นครปฐม, บิ๊กซี หาดใหญ่, โรบินสัน สระบุรี, โลตัส หาดใหญ่ 2, โลตัส สมุทรสาคร, แฟชั่นไอส์แลนด์, บิ๊กซี รัชดา, เซียร์ รังสิต, บิ๊กซี บางบอน และ Bun Deli โฮมโปร พระราม 9) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565

 • จำกัดสิทธิ์ 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • สงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าที่มียอดชำระค่าสินค้าด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ครบ 150 บาทขึ้นไป/ 1 ใบเสร็จ โดยมูลค่าในใบเสร็จไม่นับรวมมูลค่าครัวซองต์รสกาแฟ ซื้อ 1 ฟรี 1 ที่ซื้อโดยใช้คูปองตามแคมเปญนี้

 • เมื่อกดรับคูปองแล้ว ลูกค้าสามารถใช้คูปองดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่นๆ ได้

 • คูปองดังกล่าว สามารถใช้ได้ที่หน้าร้านบันทุกสาขาที่รับชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ภายในระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น โดยลูกค้าต้องแสดงคูปองให้พนักงานหน้าร้านดูก่อนการใช้สิทธิ์

 • ไม่สามารถนำภาพจากการบันทึกหน้าจอ (Capture) มาแสดงเพื่อใช้แลกรับสิทธิพิเศษได้

 • ในการใช้คูปองตามแคมเปญนี้ ลูกค้าต้องชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ผู้ใช้งาน ตลอดรายการ

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/ 1 เซลส์สลิป

 • เมื่อทำรายการแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้

 • เมื่อกดใช้คูปอง แล้วคูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควรบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.