กดรับคูปองเพื่อรับส่วนลด 5 บาทเมื่อซื้อเมนู Nutella pocket ที่ร้าน Brown Café

กดรับคูปองเพื่อรับส่วนลด 5 บาทเมื่อซื้อเมนู Nutella pocket ที่ร้าน Brown Café ทุกสาขาที่ร่วมรายการ (ปกติ 95 บาท)

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และสูงสุด 5,000 สิทธิ์/แคมเปญ  

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • กดรับคูปองส่วนลด 5 บาทเมื่อซื้อเมนู Nutella pocket ที่ร้าน Brown Café ทุกสาขาที่ร่วมรายการ (ปกติ 95 บาท)ภายในระยะเวลาแคมเปญ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และจำกัด 5,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

  • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายใน 7 วันหลังกดรับสิทธิ์

 

เงื่อนไขทั่วไป

กรณีต้องการใช้คูปองลูกค้าจะต้องกดใช้คูปองและให้พนักงานสแกนคูปองเพื่อรับส่วนลดก่อนการชำระเงินภายใน 15 นาทีหลังจากกดใช้คูปอง

สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.