โปรโมชั่น Bangkok Midnight Marathon 2019

*เงื่อนไขโปรโมชั่น

โปรโมชั่น รับฟรีโค้ดโหลดรูปฟรี ฟิน ฟิน แบบไม่มีลายน้ำ สูงสุด 12 รูป เพียงสมัครใช้งาน Dolfin Wallet

ต่อที่ 1

  • รับฟรีคูปองรับโค้ดสำหรับดาวน์โหลดรูปภาพวิ่งฟรี 3 รูป เมื่อสมัครใช้งาน Dolfin Wallet จนสำเร็จ

  • ลูกค้าสามารถกดรับคูปองเพื่อรับโค้ดได้จากเมนู Discovery ในแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet

  • จำกัด 1 คูปอง ต่อ 1 ท่าน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถกดรับและใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ส.ค. 2562

เงื่อนไขการใช้คูปองและการรับโค้ดสำหรับดาวน์โหลดรูปภาพวิ่งจากงาน Bangkok Midnight Marathon 2019

 • ลูกค้าต้องกดใช้คูปองเพื่อรับโค้ดสำหรับดาวน์โหลดรูปภาพวิ่ง

 • ลูกค้าสามารถดูโค้ดได้หลังจากกด “ใช้” คูปองแล้วกดตรงภาพบาร์โค้ดเพื่อดูรหัสใต้บาร์โค้ด

 • จำกัด 1 โค้ด ต่อลูกค้า 1 ท่าน

ต่อที่ 2

 • สำหรับลูกค้าที่สมัคร Dolfin Wallet และยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน (Dip chip) ณ บูทกิจกรรมของ Dolfin รับโค้ดเพิ่มฟรี 2 โค้ด สำหรับดาวน์โหลดภาพได้

 • รับโค้ดเพิ่มที่บูทกิจกรรมของ Dolfin

ต่อที่ 3

 • สำหรับที่ลูกค้ากดติดตามเพจ Facebook ของ Dolfin รับโค้ดเพิ่มฟรี 1 โค้ด สำหรับดาวน์โหลดภาพ

 • รับโค้ดเพิ่มที่บูทกิจกรรมของ Dolfin

เงื่อนไขอื่นๆ

 • จำกัด 1 โค้ด ดาวน์โหลดภาพได้ 3 ภาพ โดยสามารถเลือกขนาดภาพได้ทุกขนาด

 • ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดรูปภาพวิ่งฟรีโดยใช้โค้ดดาวน์โหลดรูปภาพที่ runlah.com ทั้งนี้ รูปภาพวิ่งที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ต้องเป็นรูปภาพวิ่งที่มีโลโก้ Dolfin บนภาพเท่านั้น

 • กรณีลูกค้าเลือกภาพเกินจำนวนที่กำหนด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่ารูปภาพส่วนที่เกินด้วยตนเอง

 • ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนรูปภาพหรือขนาดรูปภาพภายหลังยืนยันการสั่งซื้อไปแล้ว

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นๆ ได้

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้ใช้โค้ดส่วนลดนั้น กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด”

 

โปรโมชั่น รับฟรี! เงินติดกระเป๋า 50 บาท

o เฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้งานใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2562 จะได้รับเงินเข้าใน Dolfin Wallet

o เงินติดกระเป๋า 50 บาทจะโอนเข้าใน Dolfin Wallet ของลูกค้าภายหลังจากสมัครใช้บริการและยืนยันตัวตนสำเร็จผ่าน Dolfin Wallet Application ในช่วงเวลาโปรโมชั่น

o จำกัด 1 สิทธิ์/ Dolfin Wallet ที่เปิดใช้บริการระหว่างวันที่ 27 ก.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2562

o เงินติดกระเป๋าจะหมดอายุภายในวันที่ 10 ก.ย. 2562

โปรโมชั่น พิเศษ รับคะแนน The1  250 คะแนน เมื่อจ่ายครบ 500 บาท/เซลล์สลิป

 • รับคะแนนสะสม The1 250 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าผ่าน Dolfin Wallet ครบ 500 บาท /เซลล์สลิป

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน

 • โปรโมชั่นเฉพาะวันที่ 23-24 ส.ค. 19 เท่านั้น

 • เฉพาะการจ่ายค่าสินค้าผ่าน Dolfin Wallet ที่บูธของร้านค้าในงาน Running Expo 2019 ที่ร่วมรายการ ได้แก่ LN Sport Gear, Get Fit, MPEX Medal Hanger, Buff Headwear Thailand, Monster Run, JIRAZZ STORE, PROENHANCER, IAM SPORTWEAR, STEP, TiTan Tech, Macim Sport, Salming, B&B Sport Outdoor, Suunto, Rev Runnr เท่านั้น

 • ลูกค้าจะได้รับคะแนน ในวันทำการวันถัดไปหลังจากชำระค่าสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet

 • คะแนนที่ได้รับจะยังไม่โอนเข้าบัญชี The1 จนกว่าลูกค้าจะทำการเชื่อมบัญชี The1 กับกระเป๋าเงินแล้วเท่านั้น

 • ในกรณีไม่เคยเป็นสมาชิก The1 โปรดลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก The1 และเชื่อมบัญชีกับกระเป๋าเงินให้แล้วเสร็จก่อนการซื้อสินค้าหรือบริการ

 • เงื่อนไขการใช้คะแนนเป็นไปตามที่ The1 กำหนด

 • ลูกค้าไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนแปลงคะแนน The 1 ที่เป็นเงินสดได้

 

โปรโมชั่นร้านค้าในงาน Running Expo

โปรโมชั่นร้าน Buff Headwear Thailand  ลดทันที 100 บาทเมื่อซื้อครบ 1500 บาท / เซลล์สลิป

 • รับส่วนลด 100 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าภายในร้าน Buff Headwear Thailand ผ่าน Dolfin Wallet ครบ 1,500 บาท /เซลล์สลิป

 • จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน และสูงสุดไม่เกิน 1000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 • โปรโมชั่นนี้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่บูธร้าน Buff Headwear Thailand ในงาน Running Expo 2019 เท่านั้น โดยสามารถกดใช้คูปองได้ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น

โปรโมชั่นร้าน PROENHANCER ซื้อสเปรย์เพียง 100 บาท จากปกติ 175 บาท

 • รับสิทธิซื้อสเปรย์โปรเอ็นแฮนเซอร์ในราคาพิเศษ ขวดละ 100 บาทจากราคาปกติ 175บาท เมื่อชำระผ่าน Dolfin Wallet

 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่านและสูงสุดไม่เกิน 2500 สิทธิ์ตลอดรายการ

 • โปรโมชั่นนี้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่บูธร้าน PROENHANCER ในงาน Running Expo 2019 เท่านั้น โดยสามารถกดใช้คูปองได้ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น

โปรโมชั่นร้าน IAM SPORTWEAR

โปรโมชั่นที 1 รับฟรีกระป๋องน้ำมูลค่า 250 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าภายในร้าน I AM SPORTWEAR ผ่าน Dolfin Wallet ครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป

โปรโมชั่นที่ 2 รับฟรีผ้าบัฟรุ่น Limited Edition มูลค่า 250 บาท เมื่อชำระค่าเสื้อที่ระลึกของงาน BMM Bangkok Midnight Marathon 2019 ผ่าน Dolfin Wallet

 • โปรโมชั่นนี้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่บูธร้าน IAM SPORTWEAR ในงาน Running Expo 2019 เท่านั้น โดยสามารถกดใช้คูปองได้ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น

โปรโมชั่นร้าน Step ทำความสะอาดรองเท้าคู่ละ 1 บาท เมื่อกด Like หรือ กดติดตาม facebook ร้าน Step

 • ทำความสะอาดรองเท้าคู่ละ 1 บาท เมื่อกด Like หรือกดติดตาม Facebook ร้าน Step และชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet

 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่านและสูงสุดไม่เกิน 1000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 • โปรโมชั่นนี้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่บูธร้าน STEP ในงาน Running Expo 2019 เท่านั้น โดยสามารถกดใช้คูปองได้ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น

โปรโมชั่นร้าน Get Fit รับ สปอร์ต โปรตีน บาร์ ฟรี เมื่อสินค้าครบ 3,000 บาท / เซลล์สลิป

 • รับฟรีสปอร์ต โปรตีน บาร์ รสอร่อย 1 แท่ง เมื่อชำระสินค้าภายในร้าน Get Fit ผ่าน Dolfin Wallet ครบ 3,000 บาท /เซลล์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน และสูงสุดไม่เกิน 100 สิทธิ์ต่อวัน

 • โปรโมชั่นนี้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่บูธร้าน Get Fit ในงาน Running Expo 2019 เท่านั้น โดยสามารถกดใช้คูปองได้ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น

โปรโมชั่นร้าน JIRAZZ STORE หมวกวิ่งกันเหงื่อ เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท / เซลล์สลิป

 • รับฟรีหมวกวิ่งกันเหงื่อ เมื่อชำระค่าสินค้าภายร้าน JIRAZZ STORE ผ่าน Dolfin Wallet ครบ 1,000 บาท /เซลล์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน และสูงสุดไม่เกิน 1000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 • โปรโมชั่นนี้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่บูธร้าน JIRAZZ STORE ในงาน Running Expo 2019 เท่านั้น โดยสามารถกดใช้คูปองได้ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น

โปรโมชั่นร้าน Monster Run  รัBolt เจลให้พลังงาน 1 ซองฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท / เซลล์สลิป

 • รับฟรี Bolt เจลให้พลังงาน 1 ซอง เมื่อชำระค่าสินค้าภายร้าน Monster Run ผ่าน Dolfin Wallet ครบ 1,500 บาท /เซลล์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 คน และสูงสุไม่เกิน 200 สิทธิ์ตลอดรายการ

 • โปรโมชั่นนี้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่บูธร้าน Monster Run ในงาน Running Expo 2019 เท่านั้น โดยสามารถกดใช้คูปองได้ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น

โปรโมชั่นร้าน MPEX Medal Hanger ลดทันที 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท / เซลล์สลิป หรือ ลด 400 บาท เมื่อซื้อครบ 2,500 บาท / เซลล์สลิป

 • รับส่วนลด 100 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าภายในร้าน MPEX Medal Hanger ผ่าน Dolfin Wallet ครบ 1,000 บาท /เซลล์สลิป หรือรับส่วนลด 400 บาทเมื่อชำระค่าสินค้าผ่าน Dolfin Wallet ครบ 2,500 บาท /เซลล์สลิป

 • จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อ 1ท่าน และ สูงสุดไม่เกิน 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 • โปรโมชั่นนี้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่บูธร้าน MPEX Medal Hanger ในงาน Running Expo 2019 เท่านั้น โดยสามารถกดใช้คูปองได้ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น

โปรโมชั่นร้าน LN Sport Gear แถมตัวติดเบอร์ลายเลข 9 เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท / เซลล์สลิป

 • รับฟรีตัวติดเบอร์ลายเลข 9 มูลค่า 95 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าภายในร้าน LN Sport Gear ผ่าน Dolfin Wallet ครบ 500 บาท/เซลล์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน และสูงสุดไม่เกิน 300 สิทธิ์ตลอดรายการ

 • โปรโมชั่นนี้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่บูธร้าน LN Sport Gear ในงาน Running Expo 2019 โดยสามารถกดใช้คูปองได้ใน

เงื่อนไขรวมของโปรโมชั่นร้านค้า

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นๆ ได้

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Dolfin โทร 02-255-5959