รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มที่กำหนดจาก Black Canyon ในราคาเพียง 19 บาท/เมนู

รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มที่กำหนดจาก Black Canyon ในราคาเพียง 19 บาท/เมนู

จำกัด 2,000 สิทธิ์/วัน และจำกัดสูงสุด 30,000 สิทธิ์/แคมเปญ

แคมเปญวันที่ 2 ต.ค. 63 – 1 พ.ย. 63

กด Like เพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆ